Urologie, andrologie, uroonkologie

ANDROGEOS je největší soukromé urologické a andrologické zdravotnické zařízení v České republice, které poskytuje komplexní urologickou, andrologickou a uro-onkologickou péči. Poskytujeme individuální, nadstandardní a diskrétní přístup ke každému pacientovi a vysokou odbornost vyšetření a léčby v oborech urologie, andrologie a uroonkologie.

Nemáme smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Vyšetření a léčba nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění (více informací zde).

Operační zákroky a výkony provádíme v režimu jednodenní chirurgie na našich dvou operačních sálech. Náročné operace provádíme po předchozím vyšetření na urologických klinikách univerzitních nemocnic. Doc. MUDr. Michael Urban a MUDr. Zdeněk Otava, FEBU operují ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, doc. MUDr. Jiří Heráček, PhD., MBA a MUDr. Markéta Matějková operují v Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici Praha.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

UROLOGIE

ANDROLOGIE

UROONKOLOGIE