top of page

NÁDOR LEDVINY

Nejčastějším nádorem ledviny u dospělých je adenokarcinom. Tvoří asi 80 % všech zhoubných nádorů tkáně ledviny. Nádor postihuje přibližně stejně obě dvě strany, vzácněji se nachází současně na obou stranách. Adenokarcinom ledviny může být různé velikosti, od velikosti třešně až po obrovské nepravidelné masy, vážící několik kilogramů. Tumor nejčastěji vyrůstá z malého uzlu v některém z ledvinných segmentů. Dlouho roste expansivně a opouzdřeně, přičemž deformuje tvar ledviny a postupně růstem nádoru dochází ke zvětšení ledviny. V dalších fázích svého vývoje začíná nádor prorůstat svým pouzdrem do tkáně ledviny, do jejího cévního zásobení, zvláště pak do žil, kudy se potom šíří do organismu (metastazuje). Nejčastěji probíhá metastazování cestou krevní - do všech míst organismu. Nejčastěji jsou postižené kosti, plíce a centrální nervový systém. Dále se nádor šíří cestou mízní cestou přes uzliny. Biologické chování metastáz je špatně předvídatelné. Mohou se objevit po vyjmutí primárního nádoru i po 10-15 letech. Četnost nádorů ledvin kolísá v rozsahu 1,5-2 % všech nádorů a úmrtnost na toto onemocnění je asi 1,5 % ze všech nádorů za rok. V dětském období se vyskytuje především Wilmsův nádor. Naproti tomu zhoubné onemocnění ledvin má vrchol výskytu kolem 60 let věku. Nádory ledvin jsou také dvakrát častější u mužů než u žen.

PŘÍZNAKY

V časných stádiích nádor ledviny nezpůsobuje žádné potíže. Postupně, jak nádor roste, mohou se příznaky začít objevovat. Krev v moči je nejčastějším problémem, který přivádí pacienta k lékaři. Stává se, že se krvácení objeví jednou nečekaně, bez jiných příznaků. Je nutné zdůraznit, že je vždy nutné zjistit příčinu krve v moči. Dalším z obecných příznaků je bolest v bederní krajině a někdy hmatný nádor. Bolesti v krajině ledvin jsou obvykle tupého charakteru. Obecně se dá říci, že krev v moči, bolest nebo hmatný nádor patří mezi pozdní příznaky. Signálem nádoru ledvin může být také vysoký krevní tlak a nízký počet červených krvinek, ale tyto symptomy se objevují méně často. Uvedené příznaky mohou být však rovněž způsobené jiným onemocněním, než je nádor ledviny, např. infekcí. Mezi další příznaky patří únava, nechutenství, úbytek na váze, opakující se horečky a všeobecný pocit špatného zdraví. Pouze urolog může stanovit diagnózu. Lidé s výše uvedenými příznaky by měli navštívit svého lékaře nebo přímo urologa. Ve většině případů včasná diagnóza nádoru ledvin dává větší šanci na uzdravení.

VYŠETŘENÍ

Nezbytnou součástí stanovení diagnózy je anamnéza a celkové vyšetření. Mezi zcela základní vyšetření patří vyšetření močového sedimentu (určí, zda jsou přítomné červené krvinky v moči) a pečlivé vyšetření břicha pohmatem.

​Dále lékař ordinuje taková vyšetření, která zobrazují ledviny a případně jejich změny tvaru. Mezi tato vyšetření patří:

  • ultrazvukové vyšetření,

  • CT vyšetření,

  • event. angiografické vyšetření (podání kontrastní látky do krevního řečiště ledvin a rentgenové snímkování),

  • event. magnetická rezonance.

Pokud výše uvedená vyšetření potvrdí nádor ledviny, provádí se vyšetření na zjištění rozsahu onemocnění (vyšetření kostí - scintigrafie skeleturentgen/CT plic) a na zjištění stadia onemocnění. Určení stadia onemocnění je nezbytné k tomu, aby se zjistil rozsah onemocnění a připravil se plán léčby.

LÉČBA

Léčba nádoru ledviny závisí především na stadiu onemocnění, věku a celkovém stavu pacienta. Lékař vypracuje léčebný plán, který každé onemocnění individuálně vyžaduje. Pacienti s nádorem ledviny jsou často léčeni týmem specialistů, mezi něž patří urolog a onkolog.​

Nádory ledvin jsou obvykle léčeny chirurgicky, biologickou léčbou nebo chemoterapií. Někdy také používáme embolizaci ledviny. Na podkladě předchozích vyšetření je rozhodnuto, jaký druh léčby nebo kombinaci léčení u pacienta použijeme.

SLEDOVÁNÍ

U zhoubného nádoru ledvin je pravidelné sledování pacienta po proběhlé léčbě velmi důležité. Lékař v určitých časových odstupech provádí pravidelné odběry krve, rentgen/CT plic, vyšetření kostí (scintigrafie skeletu) a CT vyšetření.

bottom of page