NÁDOR LEDVINY

Nejčastějším nádorem ledviny u dospělých je adenokarcinom. Tvoří asi 80 % všech zhoubných nádorů tkáně ledviny. Nádor postihuje přibližně stejně obě dvě strany, vzácněji se nachází současně na obou stranách. Adenokarcinom ledviny může být různé velikosti, od velikosti třešně až po obrovské nepravidelné masy, vážící několik kilogramů. Tumor nejčastěji vyrůstá z malého uzlu v některém z ledvinných segmentů. Dlouho roste expansivně a opouzdřeně, přičemž deformuje tvar ledviny a postupně růstem nádoru dochází ke zvětšení ledviny. V dalších fázích svého vývoje začíná nádor prorůstat svým pouzdrem do tkáně ledviny, do jejího cévního zásobení, zvláště pak do žil, kudy se potom šíří do organismu (metastazuje). Nejčastěji probíhá metastazování cestou krevní - do všech míst organismu. Nejčastěji jsou postižené kosti, plíce a centrální nervový systém. Dále se nádor šíří cestou mízní cestou přes uzliny. Biologické chování metastáz je špatně předvídatelné. Mohou se objevit po vyjmutí primárního nádoru i po 10-15 letech. Četnost nádorů ledvin kolísá v rozsahu 1,5-2 % všech nádorů a úmrtnost na toto onemocnění je asi 1,5 % ze všech nádorů za rok. V dětském období se vyskytuje především Wilmsův nádor. Naproti tomu zhoubné onemocnění ledvin má vrchol výskytu kolem 60 let věku. Nádory ledvin jsou také dvakrát častější u mužů než u žen.

PŘÍZNAKY

V časných stádiích nádor ledviny nezpůsobuje žádné potíže. Postupně, jak nádor roste, mohou se příznaky začít objevovat. Krev v moči je nejčastějším problémem, který přivádí pacienta k lékaři. Stává se, že se krvácení objeví jednou nečekaně, bez jiných příznaků. Je nutné zdůraznit, že je vždy nutné zjistit příčinu krve v moči. Dalším z obecných příznaků je bolest v bederní krajině a někdy hmatný nádor. Bolesti v krajině ledvin jsou obvykle tupého charakteru. Obecně se dá říci, že krev v moči, bolest nebo hmatný nádor patří mezi pozdní příznaky. Signálem nádoru ledvin může být také vysoký krevní tlak a nízký počet červených krvinek, ale tyto symptomy se objevují méně často. Uvedené příznaky mohou být však rovněž způsobené jiným onemocněním, než je nádor ledviny, např. infekcí. 

 

Mezi další příznaky patří:

  • únava,

  • nechutenství,

  • úbytek na váze,

  • opakující se horečky a

  • všeobecný pocit špatného zdraví.

​Pouze urolog může stanovit diagnózu. Lidé s výše uvedenými příznaky by měli navštívit svého lékaře nebo přímo urologa. Ve většině případů včasná diagnóza nádoru ledvin dává větší šanci na uzdravení.

 

VYŠETŘENÍ

Nezbytnou součástí stanovení diagnózy je anamnéza a celkové vyšetření. Mezi zcela základní vyšetření patří vyšetření močového sedimentu (určí, zda jsou přítomné červené krvinky v moči) a pečlivé vyšetření břicha pohmatem.

Dále lékař ordinuje taková vyšetření, která zobrazují ledviny a případně jejich změny tvaru. Mezi tato vyšetření patří:

  • ultrazvukové vyšetření,

  • CT vyšetření,

  • event. angiografické vyšetření (podání kontrastní látky do krevního řečiště ledvin a rentgenové snímkování),

  • event. magnetická rezonance.

 

Pokud výše uvedená vyšetření potvrdí nádor ledviny, provádí se vyšetření na zjištění rozsahu onemocnění (vyšetření kostí - scintigrafie skeletu, rentgen plic) a na zjištění stadia onemocnění.

Určení stadia onemocnění je nezbytné k tomu, aby se zjistil rozsah onemocnění a připravil se plán léčby.

 

LÉČBA

Léčba nádoru ledviny závisí především na stadiu onemocnění, věku a celkovém stavu pacienta. Lékař vypracuje léčebný plán, který každé onemocnění individuálně vyžaduje. Lidé s nádorem ledviny jsou často léčeni týmem specialistů, mezi něž patří urolog a onkolog.

Nádory ledvin jsou obvykle léčeny chirurgicky, biologickou léčbou nebo chemoterapií. Někdy také používáme embolizaci ledviny. Na podkladě předchozích vyšetření je rozhodnuto, jaký druh léčby nebo kombinaci léčení u pacienta použijeme.

Chirurgická léčba

I u pokročilých nádorů zůstává základem léčby radikální odstranění ledviny (nefrektomie). Někdy, pokud jsou anatomické vztahy příznivé, provádíme pouze odstranění části ledviny postižené nádorem (resekce ledviny). U neztišitelného krvácení u ledviny postižené nádorem, kde z nejrůznějších důvodů nelze ledvinu odstranit, používáme také tzv. arteriální embolizaci, tj. zavedení speciálních materiálů do cévního řečiště ledvin, což vede k zastavení přítoku okysličené krve do ledviny. Vedlejší účinky závisí na typu operace, celkovém zdravotním stavu pacienta a dalších faktorech. Odstranění ledviny je velká operace, po které mohou mít pacienti v pooperačním období krvácení do lůžka, infekci, bolesti, dechové potíže nebo únavu. Po operaci pacienti dostávají několik dnů infuzní terapii, aby se zajistila dostatečná výživa organismu a jeho zavodnění, provádí se bilance příjmu a výdeje tekutin.

Radioterapie

U nádorů ledvin se používá radioterapie k odstranění bolestí při postižení kostí nádorem (paliativní terapie). Je používána zevní radioterapie, kdy je pacient léčen většinou ambulantně a dochází denně na ozařování postižené části těla. Vedlejší účinky závisí na léčebné dávce a na části těla, které je radiaci podrobeno. Pacient se bude pravděpodobně cítit unavený i po skončení radioterapie. Pokud je to možné, nejsou nutná velká omezení běžného života. Léčba může způsobovat nevolnost, zvracení, průjmy, potíže s vyprazdňováním nebo pokles počtu bílých krvinek.

Imunoterapie

Používá látky tělu vlastní, které jsou schopné ničit zhoubné buňky. Základními typy biologické terapie, které jsou používané u zhoubného tumoru ledvin, jsou interleukiny a interferon. Klinické studie neustále hledají novější způsoby užití biologické terapie a zmenšování nežádoucích vedlejších účinků. Vedlejší účinky závisí na typu a dávce zvolených léků. Tuto léčbu často provází horečky, bolesti svalů, nechutenství, průjem. Pacienti se také cítí unavení, mohou krvácet, tvoří se jim modřiny a mohou mít otoky.

Chemoterapie

Ačkoliv chemoterapie se běžně užívá v léčbě mnoha zhoubných nádorů, u ledvin je účinek chemoterapie omezený. Neustále jsou však vyvíjeny nové léky nebo kombinace chemoterapeutik, jež by mohly být v léčbě nádoru ledvin úspěšnější. Vedlejší účinky závisí na podávaných lécích. Všeobecně tyto léky potlačují růst všech buněk. Klesá počet bílých krvinek, poškozují se vlasové buňky, buňky v trávicím ústrojí. Výsledkem je nechutenství, snížená obranyschopnost proti infekci, vypadávání vlasů, zvracení.

SLEDOVÁNÍ

U zhoubného nádoru ledvin je pravidelné sledování pacienta po proběhlé léčbě velmi důležité. Lékař v určitých časových odstupech provádí pravidelné odběry krve, rentgen plic, vyšetření kostí (scintigrafie skeletu), CT vyšetření a sonografii.

© 2004 - 2020 ANDROGEOS, spol. s r.o.