top of page

KREV V MOČI

Krev v moči (hematurii) nelze podceňovat. Může být prvotním příznakem závažného urologického onemocnění. Včasné odhalení příčiny hematurie zvyšuje pravděpodobnost následné úspěšné léčby.

Hematurie znamená přítomnost krve v moči. Za normálního stavu se červené krvinky (erytrocyty) v moči nevyskytují nebo jsou jen zcela minimálně (1-2 červené krvinky v zorném poli při vyšetřování močového sedimentu).

Uretroragie je krvácení z močové trubice, které se projevuje hematurií (přítomností krve v prvních kapkách moče při močení) nebo odkapáváním krve z močové trubice v klidovém stavu (mimo močení).

Červené zbarvení moče způsobují vedle krve i jiné látky rozpuštěné v moči (např. potraviny: červená řepa, potravinářská barviva nebo některé léky, např. pyrvinium nebo projímadla s fenoftaleinem).

DRUHY

Hematurii, kterou může zjistit pouhým zrakem - moč je zabarvena do červena nebo do hněda -  označujeme jako makroskopickou. Pokud je hematurie prokazatelná pouze na základě laboratorního vyšetření, pak hovoříme o mikroskopické hematurii, která může být zjištěna i náhodně při vyšetření moče provedeném z jiných důvodů. Je-li podezření na možnou příměs krve v moči u menstruujících žen či u žen po porodu, je vhodné zopakovat vyšetření po ukončení krvácení.

PŘÍČINY

Ke zvýšenému průniku červených krvinek do moče může dojít v kterékoli části močového traktu - ledvinami počínaje a močovou trubicí konče.

Červené krvinky v moči se mohou vyskytnout u různých onemocnění glomerulů (ledvinných klubíček, která filtrují dusíkaté či toxické látky do moče).

Pozitivní rodinná historie ledvinného onemocnění může přispět k diagnostice dědičného poškození ledvin nebo polycystické nemoci ledvin.

S jednostrannou bolestí v bedru, která často vyzařuje směrem do třísla, se setkáváme při ucpání močovodu kamenem či krevní sraženinou (ledvinová kolika).

U starších pacientů se vyskytuje hematurie v souvislosti s nezhoubným či zhoubným onemocněním prostaty, bývá i prvotním příznakem zhoubných nádorů ledvin a močových cest.

Hematurie se může vyskytnout i po intenzivní fyzické zátěži nebo po úrazu močových cest.

Na urologických pracovištích se často setkáváme i s hematurií, která vniká v důsledku užívání antikoagulanční či antiagregační (protisrážlivé) léčby.

Příčinou krvácení z močové trubice je nejčastěji poranění, zaklíněný kámen, karunkula u žen nebo vzácně nádor močové trubice.

Hematurie z ledviny nebo horních močových cest může být vyvolána nádorem ledviny, ledvinné pánvičky, kameny nebo zánětem ledviny. Zdrojem krvácení může být také úraz ledviny, vrozená hydronefróza (městnání moče v pánvičce) nebo vezikorenální reflux (návrat moče z močového měchýře do ledviny).

Zdrojem hematurie z dolních močových cest bývá nádor, zvětšená prostata, záněty dolních močových cest, kámen v měchýři, úraz nebo cizí těleso.

VYŠETŘENÍ

Urologické vyšetření nemocného stanoví urologickou příčinu hematurie. Vyšetření začíná rozborem anamnézy, dotazem na dřívější a současné potíže při močení, dále následují chemické, mikroskopické (močový sediment) a bakteriologické vyšetření moče, poté tělesné vyšetření, sonografické vyšetření močopohlavního traktu, event. CT vyšetření, endoskopické vyšetření dolních močových cest (močové trubice a močového měchýře), případně ascendentní pyelografie a ureterorenoskopie horních močových cest.

bottom of page