top of page

NÁDOR PROSTATY

Počet pacientů s nádorem prostaty za posledních 20 let dramaticky vzrostl. Jestliže byl v roce 1990 počet nových případů 1 607, v roce 2010 již to bylo 6 771 nových případů a letos se očekává, že tuto nepříjemnou diagnózu lékaři sdělí zhruba devíti tisícům mužům. Přesné příčiny vzniku nádoru prostaty nejsou známy. U mužů, jejichž příbuzní touto chorobou onemocněli, je výskyt pravděpodobnější, což naznačuje roli genetických faktorů. Provádějí se studie zkoumající, zda vliv určitých chemických látek, např. těžkého kovu kadmium, zvyšuje riziko výskytu nádoru prostaty. Je také sledován vliv stravy s vysokým podílem tuků na výskyt tohoto onemocnění.

PŘÍZNAKY

Časný nádor prostaty obvykle probíhá bezpříznakově. Často nádor zjišťujeme při rutinním vyšetření díky zvýšené hladině PSA. Někdy však nádor prostaty vyvolává příznaky, které se podobají jiným urologickým potížím. Tyto příznaky mohou zahrnovat časté močení, častější močení v noci, obtížný začátek močení a udržení proudu moči, krev v moči, bolestivé močení nebo problémy se sexuální funkcí.

VYŠETŘENÍ

Lékař Vám bude klást otázky týkající se příznaků Vašeho onemocnění i jiných možných zdravotních problémů a onemocnění v rodině, aby mohl zhodnotit Váš celkový zdravotní stav. Dále ho bude zajímat, jaké léky trvale užíváte a jste-li alergický na určité medikamenty. Tyto informace mohou ovlivnit doporučení lékaře ohledně Vaší následné léčby.

Digitální rektální vyšetření je dostupné každému lékaři a má významnou roli zvláště ve screeningu u mužů starších 50 let. Vyšetření provádíme nejčastěji v poloze na zádech s pokrčenými koleny zavedením ukazováku s gumovou rukavicí, jejíž povrch je potřen gelem nebo vazelínou, přes anální otvor do konečníku.

PSA (prostatický specifický antigen) je enzym produkovaný normálními i zhoubnými buňkami prostaty. Jeho naprostá většina je secernována do semenné tekutiny, kde přispívá ke zkapalnění ejakulátu. V séru je přítomen ve formě volné (freePSA) nebo vázané. Za normálních okolností je hladina PSA v séru pod 4 ng/ml a během 24 hodin je stálá. Jeho hodnota koreluje s rasou, věkem pacienta a objemem prostaty. Zvýšení PSA v séru mohou vyvolat všechna tři nejčastější onemocnění prostaty - karcinom, nezhoubné zvětšení a zánět, dále pak operační výkony na prostatě, akutní zástava močení, masáž nebo biopsie prostaty, méně častěji i ejakulace. Vyšetření PSA předpovídá pravděpodobnost s jakou je karcinom ohraničen na žlázu a má mimořádný význam při dlouhodobém sledování nemocných s karcinomem  prostaty.

Sonografii prostaty provádíme přes břišní stěnu (transabdominální přístup), nebo po zavedení ultrazvukové sondy do konečníku (transrektální přístup). Trasrektální sondu zavádíme v lokální anestezii análním otvorem do konečníku, což umožňuje velmi přesné zobrazení prostaty, semenných váčků, baze měchýře a konečníku. Ultrazvukové vyšetření umožňuje přesné zjištění velikosti a tvaru prostaty, je užitečné při plánování operace a rozhodování o správném léčení.

Biopsii prostaty provádíme při podezdření na karcinom prostaty – při nejasném nálezu na prostatě při vyšetření konečníkem nebo vyšší hodnotě PSA. Slouží k definitivnímu stanovení diagnózy. Výsledek biopsie musí kromě diagnózy informovat o stupni diferenciace nádorových buněk dle WHO (Světová zdravotnická organizace) o tzv. Gleasonovo skóre.

Stagingová vyšetření (CT pánve, scintigrafie skeletu) pomáhají určit stádium onemocnění.

LÉČBA

Nádor prostaty je možno léčit operací, ozařováním, hormonální léčbou, chemoterapií nebo kombinací těchto postupů. Typ léčby závisí na řadě faktorů, jako např. na věku pacienta, rozsahu onemocnění, agresivitě nádoru (Gleasonovu skóre), celkovém zdravotním stavu pacienta, a dále na všech okolnostech, které by pro pacienta mohly být důležité v souvislosti s postupem léčby a potenciálními vedlejšími účinky. Lékař také může s pacientem prodiskutovat možnost účasti v klinické studii, t.j. zkoušení nových léků v léčbě nádoru prostaty.

PREVENCE

Každý muž po 50. roce věku (nebo po čtyřicítce, pokud se v jeho rodině vyskytla rakovina prostaty) by měl být v rámci pravidelné roční prohlídky vyšetření prostaty konečníkem. Měl by při této prohlídce se svým lékařem otevřeně hovořit o jakýchkoli změnách, které při močení pozoruje a o všech nepříjemných příznacích. Doporučuje se také, aby u mužů ve věku 50 let a starších bylo prováděno jednou ročně vyšetření PSA; totéž platí i pro muže po čtyřicítce, kteří mají vysoké riziko onemocnění rakovinou prostaty.

bottom of page