NÁDOR PROSTATY

Počet pacientů s nádorem prostaty za posledních 20 let dramaticky vzrostl. Jestliže byl v roce 1990 počet nových případů 1 607, v roce 2010 již to bylo 6 771 nových případů a letos se očekává, že tuto nepříjemnou diagnózu lékaři sdělí zhruba devíti tisícům mužům.

PŘÍČINY

Přesné příčiny vzniku nádoru prostaty nejsou známy. U mužů, jejichž příbuzní touto chorobou onemocněli, je výskyt pravděpodobnější, což naznačuje roli genetických faktorů. Provádějí se studie zkoumající, zda vliv vystavení určitým chemickým látkám, např. těžkému kovu kadmium, zvyšuje riziko výskytu nádoru prostaty. Je také sledován vliv stravy s vysokým podílem tuků na výskyt tohoto onemocnění.

PŘÍZNAKY

Časný nádor prostaty obvykle probíhá bezpříznakově. Často nádor zjišťujeme při rutinním vyšetření díky zvýšené hladině PSA. Někdy však nádor prostaty vyvolává příznaky, které se podobají jiným urologickým potížím. Tyto příznaky mohou zahrnovat:​

  • časté močení,

  • častější močení v noci,

  • obtížný začátek močení a udržení proudu moči,

  • krev v moči,

  • bolestivé močení nebo

  • problémy se sexuální funkcí.

LÉČBA

Nádor prostaty je možno léčit operací, ozařováním, hormonální léčbou, chemoterapií nebo kombinací těchto postupů. Typ léčby závisí na řadě faktorů, jako např. na věku pacienta, rozsahu onemocnění, agresivitě nádoru (Gleasonovu skóre), celkovém zdravotním stavu pacienta, a dále na všech okolnostech, které by pro pacienta mohly být důležité v souvislosti s postupem léčby a potenciálními vedlejšími účinky. Lékař také může s pacientem prodiskutovat možnost účasti v klinické studii, t.j. zkoušení nových léků v léčbě nádoru prostaty.

© 2004 - 2020 ANDROGEOS, spol. s r.o.