top of page

CYSTY LEDVIN

Cysty jsou tekutinou vyplněné dutiny, které se mohou vyskytnout v nejrůznějších orgánech. Jejich výskyt v ledvinách je relativně častý. Jednotlivé nebo i vícečetné tzv. prosté cysty ledvin se mohou vyskytovat v populaci běžně, v závislosti na věku (30-50 let 2 % populace, 50-70 let 12 %, >70 let 22-30 %). Nejčastěji jsou v kůře ledvin. Prosté ojedinělé cysty v ledvinách nejsou pro pacienta nebezpečné.

PŘÍZNAKY

Klinicky jsou většinou bezpříznakové, výjimečně mohou vést k epizodě krvácení do moče nebo k infekci močových cest, popřípadě k tlakovým bolestem v bedru. Mnohočetné cysty ledvin jsou často součástí dědičných onemocnění ledvin, kdy jednoznačně nejčastější je polycystická nemoc ledvin.

VYŠETŘENÍ

Standardní vyšetřovací metodou je ultrazvukové vyšetření. Pokud je někdo z rodiny, kde se tato choroba vyskytla, starší 30 let a ultrazvukové vyšetření je normální, pak je u něho pravděpodobnost diagnózy mnohočetného výskytu cyst ledvin velmi nízká.

LÉČBA

Léčba je většinou konzervativní, antibiotika u infekcí, režimová opatření, u pacientů s výraznými obtížemi pak řešení operační v podobě marsupializace cysty.

bottom of page