Mužská neplodnost

Každý 5. muž má problémy s plodností

ANDROLOGIE

Andrologie  (řecky aner, andros - muž) je lékařský obor, který se zabývá vyšetřením, léčbou a prevencí nemocí mužských reprodukčních orgánů.