top of page

PROBLÉMY S EJAKULACÍ

PORUCHY EJAKULACE

Poruchy ejakulace (ejakulatorní dysfunkce) nejsou častým onemocněním, o to jsou závažnější příčinou poruch plodnosti. Klasifikace podle Evropské urologické společnosti „Guidelines on Disorders of Ejaculation – EAU“:

Anejakulace

Anejakulace je úplná ztráta ejakulace.

Je způsobena poruchou vypuzování ejakulátu z prostaty a semenných váčků do močové trubice. Pravá anejakulace je obvykle spojena s normálním pocitem orgasmu. Někdy, např. při nekompletním poranění míchy, se může vnímání orgasmu změnit nebo snížit. Pravá anejakulace je vždy spojena s poruchou centrálního nebo periferního nervového systému anebo je způsobena léky.

Anorgasmie

Anorgasmie je neschopnost dosáhnout orgasmu.

Může být způsobena anejakulací. Někteří pacienti uvádějí sporadické noční poluce (výrony semene) nebo ejakulaci během značného emocionálního vzrušení, které nemá žádný vztah k sexuální aktivitě. Anorgasmie má obvykle psychogenní příčiny.

Retardovaná ejakulace

Při retardované ejakulaci je potřeba k orgasmu s ejakulací abnormální stimulace ztopořeného penisu.

Bývá považována za mírnou formu anorgasmie, oba příznaky se mohou projevit u téhož pacienta. Příčiny jsou psychogenní i organické, jako např.:

  • nekompletní míšní poranění,

  • iatrogenní poškození kavernózních nervů nebo

  • užívání léků proti depresi, vysokému krevnímu tlaku nebo psychickým problémům.

Retrográdní ejakulace

Retrográdní ejakulace je úplná ztráta antegrádní ejakulace, jelikož ejakulát prochází přes hrdlo do močového měchýře.

Pacienti mívají, vyjma paraplegiků, normální nebo snížený pocit orgasmu. Častěji je retrográdní ejakulace kompletní. Částečná antegrádní ejakulace může být zaměněna se sekrecí bulbouretrálních žlázek. Objevuje se také jako důsledek endoskopických výkonu v oblasti prostaty nebo hrdla močového měchýře.

Astenická (slabá) ejakulace

Astenická ejakulace, definovaná rovněž jako částečná neschopnost ejakulace je charakterizována normální fází emise a poruchou expulsivní fáze ejakulace.

Pocit orgasmu je snížený a chybí též typické rytmické kontrakce spojené s ejakulací, které jsou však přítomny v případě astenické ejakulace na podkladě překážky v močové trubici.

Předčasná ejakulace

Předčasná ejakulace je rychlé a nezadržitelné vybavení ejakulačního reflexu, neschopnost kontrolovat ejakulaci po „dostatečně“ dlouhou dobu před imisí.

Neexistuje obecně akceptovaná definice „dostatečně“ dlouhé doby. O předčasné ejakulaci hovoříme tehdy, když muž nedokáže prodloužit soulož na dobu delší než jednu minutu. O relativní předčasné ejakulaci hovoříme tehdy, když soulož trvá sice delší dobu, ale tato doba nestačí k uspokojení partnerky. Soulož trvající méně než tři minuty nazýváme coitus brevis. Dojde-li k ejakulaci před nebo při imisi, mluvíme o ejaculatio ante nebo intra portas. Předčasná ejakulace může být psychogenní nebo organické povahy, vrozená nebo získaná, může mít souvislost s partnerem nebo s erektilní dysfunkcí. Při ejakulaci do pochvy není ovlivněna plodnost.

Bolestivá ejakulace

Bolestivá ejakulace je obvykle získaná. Bolestivé pocity v oblasti konečníku, zevního ústí nebo průběhu močové trubice mohou být způsobeny překážkou v ejakulatorních kanálcích, prostatitídou nebo uretritídou, poruchou autonomních nervů nebo psychickými problémy.

bottom of page