Více na obrizka.cz.

CIRKUMCIZE (OBŘÍZKA)

Mužská obřízka (cirkumcize) je chirurgický zákrok, při kterém je odstraněna předkožka - kožní řasa, která překrývá žalud penisu. Důvody pro provedení tohoto zákroku jsou medicínské, náboženské nebo osobní. 

PŘEDKOŽKA

Předkožka má tři funkce: ochrannou, smyslovou a sexuální. Předkožka se skládá ze dvou listů, vnější list je tvořen kůží a vnitřní list tvoří sliznice, která je při narození slepena se žaludem. Nejčastěji je předkožka po porodu spojena se žaludem a odděluje se od něho po různě dlouhou dobu během prvních let života. Tento fyziologický stav označujeme jako konglutinace. V období, kdy je dítě v plenkách, tvoří předkožka ochranu proti plenkám a výkalům. V průběhu života udržuje předkožka žalud jemný a chrání ho před poraněním nebo poškozením. Předkožka obsahuje malé množství svalových vláken, která u dětí uzavírají vrchol žaludu a působí jako jednosměrná chlopeň, která chrání genitál před vniknutím vnějších nečistot, současně ale umožňuje volný průtok moči. Postupně dochází k fyziologickému uvolňování vnitřního listu předkožky od žaludu, a to v důsledku změn epitelu a produkce smegmatu. Dokončení tohoto procesu probíhá individuálně u každého jedince, v období puberty je její oddělení většinou kompletní. Po úplném oddělení zůstává spojení předkožky a žaludu pouze v oblasti uzdičky (frenula). U adolescentů, pokud uzdička není dostatečně dlouhá, může docházet k bolestivým ztopořením penisu. 

Především vnitřní list předkožky a uzdička jsou zvláště citlivé části penisu a výrazně se podílejí na sexuálním prožitku. Speciální nervová zakončení sexuální požitek řídí a zesilují. 

Vnitřní list předkožky (sliznice) je pokožka, která je v přímém kontaktu se žaludem. Stejně jako výstelka úst je tato tkáň tenčí a má odlišnou strukturu a barvu než pokožka pokrývající penis. 

Frenulum (uzdička) je zvláště citlivá úzká membrána, která spojuje žalud a vnitřní list předkožky. 

Zevní list předkožky tvoří přechod mezi vnitřním listem předkožky a povrchem penisu. Často se „shrnuje do záhybů“ přes vrchol žaludu. Tento překryv obsahuje spirálovitá hladká svalová vlákna, která mu dodávají zvláštní elastické vlastnosti umožňující volné přetahování předkožky přes žalud a zpět. Zevní list předkožky je na dotek stejně citlivý jako rty. 

Předkožka je kožní kryt penisu. Dostatečné množství její volné pokožky umožňuje, aby se do ní vešel penis při erekci. Je pohyblivý při pohlavním styku, snižuje tření a potřebu umělých lubrikantů a umožňuje vzájemnou stimulaci žaludu a předkožky. 

FIMÓZA

Fimóza (kukla) je zúžená předkožka. Toto onemocnění narušuje normální život postiženého pacienta a může být spojeno i s některými vážnými komplikacemi. Za normálního stavu lze předkožku rukou přetáhnout a obnažit tak žalud. K témuž dochází při ztopoření penisu. Je-li však předkožka na svém konci zúžená, nelze ji logicky přetáhnout přes širší žalud - tomuto stavu říkáme fimóza. Příčinou fimózy může být také krátká uzdička (spojení předkožky a žaludu na spodní straně penisu), která pak brání volnému pohybu předkožky. 

Pokud není předkožka volně pohyblivá, může se za žaludem zaškrtit, takže ji již nelze přes žalud vrátit zpět, odtok krve je přerušen a výsledkem je výrazný otok penisu a promodrání žaludu. Tomuto stavu říkáme parafimóza. 

​Cirkumcizi provádíme na operačním sále v ambulantním režimu a v místním znecitlivění. Cena za cirkumcizi je 10 000 Kč. Platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.​

© 2004 - 2020 ANDROGEOS, spol. s r.o.