Více na obrizka.cz.

OBŘÍZKA (CIRKUMCIZE)

Mužská obřízka (cirkumcize) je chirurgický zákrok, při kterém je odstraněna předkožka - kožní řasa, která překrývá žalud penisu. Důvody pro provedení tohoto zákroku jsou medicínské, náboženské nebo osobní. 

Lékařské důvody pro provedení obřízky jsou především tyto:

  • zúžení předkožky (fimóza) - stav, při kterém nelze předkožku přetáhnout přes žalud.

  • parafimóza - stav, kdy sice lze předkožku přes žalud přetáhnout, ale je natolik úzká, že ho zaškrtí a přeruší tak jeho zásobování krví. Tento stav je nutné okamžitě řešit.

  • častá infekční onemocnění žaludu nebo předkožky - nejčastěji se jedná o infekce bakteriální, méně často i mykotické; chronický zánět předkožkového vaku může vést ke vzniku nádoru penisu.

  • součást preventivních programů proti AIDS/HIV, především v Africe.

PŘEDKOŽKA

Předkožka má tři funkce: ochrannou, smyslovou a sexuální. Předkožka se skládá ze dvou listů, vnější list je tvořen kůží a vnitřní list tvoří sliznice, která je při narození slepena se žaludem.

Vnitřní list předkožky (sliznice) je pokožka, která je v přímém kontaktu se žaludem. Stejně jako výstelka úst je tato tkáň tenčí a má odlišnou strukturu a barvu než pokožka pokrývající penis.

Frenulum (uzdička) je zvláště citlivá úzká membrána, která spojuje žalud a vnitřní list předkožky.

Zevní list předkožky tvoří přechod mezi vnitřním listem předkožky a povrchem penisu. Často se „shrnuje do záhybů“ přes vrchol žaludu. Tento překryv obsahuje spirálovitá hladká svalová vlákna, která mu dodávají zvláštní elastické vlastnosti umožňující volné přetahování předkožky přes žalud a zpět. Zevní list předkožky je na dotek stejně citlivý jako rty. 

Předkožka je kožní kryt penisu. Dostatečné množství její volné pokožky umožňuje, aby se do ní vešel penis při erekci. Je pohyblivý při pohlavním styku, snižuje tření a potřebu umělých lubrikantů a umožňuje vzájemnou stimulaci žaludu a předkožky. 

FIMÓZA

Fimóza (kukla) je zúžená předkožka. Toto onemocnění narušuje normální život postiženého pacienta a může být spojeno i s některými vážnými komplikacemi. Za normálního stavu lze předkožku rukou přetáhnout a obnažit tak žalud. K témuž dochází při ztopoření penisu. Je-li však předkožka na svém konci zúžená, nelze ji logicky přetáhnout přes širší žalud - tomuto stavu říkáme fimóza. Příčinou fimózy může být také krátká uzdička (spojení předkožky a žaludu na spodní straně penisu), která pak brání volnému pohybu předkožky. 

Pokud není předkožka volně pohyblivá, může se za žaludem zaškrtit, takže ji již nelze přes žalud vrátit zpět, odtok krve je přerušen a výsledkem je výrazný otok penisu a promodrání žaludu. Tomuto stavu říkáme parafimóza.

OBŘÍZKA

Obřízku provádíme na operačním sále za sterilních podmínek, vlastní výkon trvá obvykle 30 - 45 minut. Výkon provádíme v místním znecitlivění, to znamená zavedením účinné látky (místního anestetika) přímo do místa operačního výkonu nebo do vhodného místa v blízkosti nervu, který operovanou oblast inervuje. Při výkonu lékař odstraňuje předkožku (skalpelem nebo speciálními nůžkami). Rozsah operace závisí na základním onemocnění, event. na přání pacienta. Na předkožce si vyznačí linii řezu, kterou lze většinou vést podle přání pacienta. Celou předkožku nebo pouze její část pak lékař odstraní, pomocí elektrokoagulace zastaví krvácení a poté oba listy předkožky sešije několika jemnými stehy, které se za 2 -3 týdny samy vstřebají a uvolní z penisu při běžné hygieně.

POSTUP

Pokud se muž rozhodne pro provedení obřízky, musí nejdříve navštívit urologa. Lékař pacienta vyšetří, poučí o průběhu výkonu, o možných komplikacích, rizicích, výhodách zákroku i jeho alternativách. Před samotným výkonem pacient podepisuje informovaný souhlas s výkonem

Obřízku (cirkumcizi) provádíme na vlastním operačním sále v ambulantním režimu a v místním znecitlivění.

Cena za obřízku je 10 000 Kč. Platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.​