Více na hydrokela.cz.

HYDROKÉLA

Hydrokéla je označení pro nahromadění tekutiny v obalech varlete. Hydrokélu dělíme na vrozenou hydrokélu tj. přetrvávající komunikaci mezi dutinou břišní a dutinou varlete a získanou hydrokélu, která může vzniknout buď při poškození cévního zásobení, úrazech, zánětech nebo nádorech varlete či nadvarlete, nejčastěji je však její vznik nejasný

PŘÍČINY

Hydrokéla může být zejména v dospělosti způsobena onemocněním varlete a jeho přívěsků. U dětí se vyskytuje daleko častěji primární hydrokéla, kterou někdy označujeme jako idiopatickou, neboť její příčinu nemůžeme spolehlivě určit. 

PŘÍZNAKY

Šourek se postupně bez doprovodné bolesti zvětšuje nebo pacient pociťuje tahavé bolesti směřující do třísla, často může dojít až k zanořování penisu. 

VYŠETŘENÍ

Lékař pozná, že se jedná o hydrokélu z typické anamnézy, vyšetřením pohmatem a sonografickým vyšetřením

LÉČBA

Léčba může být konzervativní či chirurgická. 

Konzervativní léčba přichází v úvahu u novorozenců, kde se může hydrokéla vstřebat. Přetrvává-li hydrokéla více než jeden rok, je namístě léčba chirurgická. Dále je konzervativní léčba indikována u starých a rizikových mužů. Zahrnuje nošení suspenzoru, eventuálně provedení punkci, to znamená tekutinu z šourku vypustit. 

Při chirurgickém zákroku lékař provádí řez na postižené straně šourku, tekutinu  vypustí, varle a jeho obaly zreviduje a chirurgicky upraví tak, aby k hromadění tekutiny již nedocházelo. V některých případech je během operace vhodné zavést do šourku drén, který ponecháme krátkodobě i v pooperačním období. Po operaci se může běžně objevit přiměřený otok šourku - obvykle tím větší, čím větší byla operovaná vodní kýla. Otok se během několika týdnů zcela vstřebá. Poměrně zřídka se po operaci vytvoří v šourku krevní výron, který je někdy nutno otevřít a vypustit. Po operaci je nutno dodržovat režimová opatření, celková doba nekomplikovaného hojení je až 6 týdnů. 

POSTUP

Pokud se muž rozhodne pro provedení plastiky hydrokély, musí nejdříve navštívit urologa. Lékař pacienta vyšetří, poučí o průběhu výkonu, o možných komplikacích, rizicích, výhodách zákroku i jeho alternativách. Před samotným výkonem pacient podepisuje informovaný souhlas s výkonem

Plastiku hydrokély provádíme na vlastním operačním sále v ambulantním režimu a v místním znecitlivění.

Cena za plastiku hydrokély je 10 000 Kč. Platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.​