ANATOMIE A FYZIOLOGIE

Zde uvádíme základní informace o anatomii a fyziologii močopohlavního traktu.

Obrázky jsou převzaty z "Anatomy of the Human Body", 1918, Henry Gray (1827-1861).

Online verze, Bartleby.com

Wikipedie - Henry Gray

© 2004 - 2021 ANDROGEOS, spol. s r.o.