Více na www.vasektomie.cz.

Vasektomie je vysoce účinná a bezpečná metoda antikoncepce u muže. Vasektomie je nejpopulárnější mužská antikoncepce na světě. Každoročně je provedeno více než 500 000 těchto výkonů, což je největší počet urologických zákroků u mužů.

 

Výrazné rozdíly v popularitě vasektomie mezi jednotlivými zeměmi vyplývají z náboženských a kulturních rozdílů a z postavení muže a ženy ve společnosti. Významnou úlohu sehrávají tradice a vědomosti běžné populace o možnosti řešení antikoncepce tímto způsobem.

 

Vasektomie je bezpečný, jednoduchý a vysoce účinný chirurgický výkon, kterým zajišťujeme neplodnost u mužů. Provádíme ji přerušením obou chámovodů, tenkých trubiček, kterými procházejí spermie z varlat do ejakulátu. I když má muž po vasektomii normální sexuální aktivitu a orgasmus jako dříve, jeho ejakulát neobsahuje spermie. Po vasektomii tedy nemůže dojít k oplodnění vajíčka a k početí.

​​

Vasektomie provádíme od roku 2004 na vlastním operačním sále, v místním znecitlivění a bez použití jehly a skalpelu, používáme nástroje firmy Advanced Meditech International.

 

Pokud se muž rozhodne pro provedení vasektomie, musí nejdříve navštívit urologa. Lékař pacienta vyšetří, poučí o průběhu výkonu, o možných komplikacích, rizicích, výhodách zákroku i jeho alternativách, o možném zrušení zákroku a o kontrolním vyšetření ejakulátu, které je třeba po vasektomii podstoupit.

 

Muž musí o vasektomii požádat a v písemné žádosti uvést důvody, proč o výkon žádá. Před samotným výkonem pacient podepisuje informovaný souhlas s výkonem.

Vasektomii provádíme na operačním sále v ambulantním režimu a v místním znecitlivění. Cena za vasektomii je 10 000 Kč. Platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.

Více na www.vasektomie.cz.

© 2004 - 2020 ANDROGEOS, spol. s r.o.