VASEKTOMIE

Vasektomie je vysoce účinná a bezpečná metoda antikoncepce u muže. Vasektomie je nejpopulárnější mužská antikoncepce na světě. Každoročně je provedeno více než 500 000 těchto výkonů, což je největší počet urologických zákroků u mužů

Výrazné rozdíly v popularitě vasektomie mezi jednotlivými zeměmi vyplývají z náboženských a kulturních rozdílů a z postavení muže a ženy ve společnosti. Významnou úlohu sehrávají tradice a vědomosti běžné populace o možnosti řešení antikoncepce tímto způsobem. 

BEZ SKALPELU A BEZ JEHLY

Vasektomie je bezpečný, jednoduchý a vysoce účinný chirurgický výkon, kterým zajišťujeme neplodnost u mužů. Provádíme ji přerušením obou chámovodů, tenkých trubiček, kterými procházejí spermie z varlat do ejakulátu. I když má muž po vasektomii normální sexuální aktivitu a orgasmus jako dříve, jeho ejakulát neobsahuje spermie. Po vasektomii tedy nemůže dojít k oplodnění vajíčka a k početí.​

Vasektomie provádíme od roku 2004 na vlastním operačním sále, v místním znecitlivění a bez použití jehly a skalpelu.

POSTUP

Pokud se muž rozhodne pro provedení vasektomie, musí nejdříve navštívit urologa. Lékař pacienta vyšetří, poučí o průběhu výkonu, o možných komplikacích, rizicích, výhodách zákroku i jeho alternativách, o možném zrušení zákroku a o kontrolním vyšetření ejakulátu, které je třeba po vasektomii podstoupit. Muž musí o vasektomii požádat a v písemné žádosti uvést důvody, proč o výkon žádá. Před samotným výkonem pacient podepisuje informovaný souhlas s výkonem

Vasektomii bez skalpelu a bez jehly provádíme na vlastním operačním sále v ambulantním režimu a v místním znecitlivění.

Cena za vasektomii je 10 000 Kč. Po vstupním vyšetření hradíte 2 500 Kč, před výkonem hradíte 7 500 Kč. Platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.​