top of page

PENIS

Penis je kopulační orgán tvořený erektilními tělesy, jejich obaly a částí močové trubice. Základní anatomické i funkční části penisu jsou dvě párová, vedle sebe uložená kavernózní (topořivá) tělesa a jedno nepárové, spongiózní (houbovité) těleso, které obklopuje močovou trubici a na svém konci přechází v glans (žalud), který má konusovitý tvar.

Kořen tvoří párová ramena, která jsou fixována k okrajům dolních ramen stydkých kostí, a bulbus penis, který přiléhá k urogenitální přepážce. Shora se do něho zanořuje močová trubice. Povrch bulbus penis kryje m. bulbospongiosus, který přechází na zadní část kavernózního tělesa a na část spongiózního tělesa. Podobně leží m. ischiocavernosus na povrchu ramen penisu. Se sponou stydkou a s linea alba je penis spojen dvěma vazivovými pruhy.

Kavernózní tělesa jsou obalena silnou vrstvou vaziva (tunica albuginea), která tvoří mezi oběma kavernózními tělesy neúplnou přepážku. Z tunica albuginea odstupují do hloubky trámce vaziva s příměsí hladké svaloviny. Trámce oddělují venózní prostory vystlané endotelem (kaverny) a probíhají jimi vinuté tepny, které se otevírají do kavernózních prostor. Ve stěně těchto tepen jsou pod endotelem vytvořeny polštářky hladké svaloviny, které regulují průtok krve. Krev z kaveren odvádějí kavernózní žíly, které ústí do žil penisu.

Ve spongiózním tělese je vazivový skelet vytvořen slabě. Tunica albuginea a trámce jsou tenké a obsahují i hladké svalové buňky. Na žaludu není vytvořena tunica albuginea a endotelové dutiny odpovídají svou stavbou venózním pletením.

Žalud je koncovou částí spongiózního tělesa. Je oddělen od těla penisu žlábkem, do kterého ústí mazové žlázky, v nichž se vytváří smegma. Povrch žaludu kryje volně stahovatelná předkožka, která je se spodní stranou žaludu spojena uzdičkou. Na vrcholu žaludu končí močová trubice svislou štěrbinou.

Kůže penisu je tenká, tažná a volně pigmentovaná. Na spodní straně penisu je vytvořen podélný šev, který je zbytkem po srůstu genitálních valů v časném vývojovém období. Vazivový obal penisu tvoří v podkoží fascia superficialis penis a na povrchu topořivých těles fascia profunda penis.

Penis muže plní tři základní funkce:

  • vyprazdňuje moč z močového měchýře močovou trubicí,

  • je orgánem pro sexuální styk,

  • odvádí semeno při výronu semene (ejakulaci) močovou trubicí.

Ztopoření penisu (erekce) je výsledkem poměrně složitého procesu, na kterém se podílí nervový, cévní a hormonální systém. Při sexuálním vzrušení muže (dotykem, zrakovým podnětem, myšlenkou, vůní, zvukem nebo jakoukoli jejich kombinací) jsou podněty zpracovány v mozku a v míše. Nervy vysílají vzruchy do cévního řečiště a nejprve dochází k ochabnutí hladké svaloviny tepen, přivádějících krev do penisu. Ty pak dodají v krátkém čase velký objem krve do topořivých těles, které se tak naplňují a zvětšují. Současně se zúží průsvit žil, a tedy výrazně sníží odtok krve z penisu. Tak dochází k erekci – ztopoření penisu. Erekce se pak udržuje až do výronu semene (ejakulace) nebo po dobu sexuální stimulace. Poté dojde k obrácení tohoto procesu – tlak v penisu se sníží, krev odteče, penis ochabuje a vrací se do klidové fáze.

Během pohlavního vzrušení se zrychluje srdeční puls a krevní tlak, prohlubuje se dýchání a tvrdnou a vztyčují se prsní bradavky.

Dosáhne-li sexuální vzrušení určitého stupně, dochází nervovými podněty ke stahům chámovodu a spermie z nadvarlete se spolu se sekretem prostaty a semenných váčků dostávají do močové trubice (emise). Při následné ejakulaci svaly hráze vypudí rytmickými kontrakcemi semeno z močové trubice.

 

Obrázky jsou převzaty z "Anatomy of the Human Body", Henry Gray (1827-1861).

bottom of page