top of page

MOČOVÁ TRUBICE

Mužská močová trubice je vývodnou cestou močovou a od vústění ejakulatorního kanálku je zároveň vývodnou cestou pohlavní. Je přibližně 20 cm dlouhá. Začíná v močovém měchýři a končí zevním ústím na vrcholu žaludu penisu. Mužská močová trubice se ohýbá dopředu podél dolního okraje spony stydké a dolů před předním okrajem spony stydké. Toto druhé ohbí se vyrovnává při erekci.

První úsek močové trubice prostupuje stěnou močového měchýře, druhý úsek prochází prostatou, třetí úsek přes urogenitální přepážku a čtvrtý úsek je součástí spongiózního tělesa penisu. První tři části močové trubice jsou v klinické terminologii nazývány zadní močovou trubicí (uretrou) a spongiózní část je nazývána přední uretrou. Přední uretra se v této terminologii dále člení na bulbární, penilní a glandární část.

Močová trubice je na několika místech zúžena. Nejužší je v membranózním úseku a v zevním ústí, kde je nejméně roztažitelná díky vazivu, které zpevňuje její obvod. Rozšířeným místem uretry je ampula v bulbární části penisu a fossa navicularis v glandulární části penisu.

Močovou trubicí vytéká moč z těla. U muže je uretra i vývodnou částí pohlavního ústrojí, tedy skrze ní dochází k ejakulaci semene.

Obrázek je převzaty z "Anatomy of the Human Body", Henry Gray (1827-1861).

bottom of page