top of page

MOČOVÝ MĚCHÝŘ

Močový měchýř je dutý, svalnatý orgán, který je uložen v malé pánvi pod peritoneem a za stydkou sponou. Na močovém měchýři rozlišujeme spodinu (fundus), střední část – tělo (corpus) a vrchol (apex). Jeho stěna je tvořena sliznicí, řídkým podslizničním vazivem a svalovinou. Do fundusu ústí oba močovody a vychází z něj močová trubice.

Slouží k zadržování moče přitékající z ledvin a k jejímu vypuzování močovou trubicí z těla. Močový měchýř funguje podobně jako balón. Přítokem moče v něm postupně roste tlak, svalová vlákna se přizpůsobují objemu moče a měchýř se roztahuje až do chvíle, kdy je naplněn.

První nucení na moč u dospělého člověka je při náplni 150 ml, výraznější nucení při náplni 300-400 ml. Volně lze potlačit nucení na močení až do náplně 700-750 ml.

Obrázek je převzat z "Anatomy of the Human Body", Henry Gray (1827-1861).

bottom of page