top of page

PROSTATA, SEMENNÉ VÁČKY

Prostata (předstojná žláza) je pohlavní žláza velikosti vlašského ořechu (4x3x3cm), část mužského reprodukčního systému. Je uložena těsně pod močovým měchýřem, kde jako prstenec obklopuje začátek močové trubice. Pod prostatou je přední stěna konečníku, na jejíž každé straně vedou důležité nervy a cévy. Prostata je tvořena dvěma laloky (pravým a levým). Část, která je nejvzdálenější od močového měchýře, se nazývá apex, část dotýkající se močového měchýře se nazývá baze. Žláza má tvar komolého, předozadně mírně oploštělého kužele, obráceného bazí vzhůru k močovému měchýři. Prostatou prochází močová trubice a ejakulatorní kanálek. Na zadní stěně močové trubice je vytvořena podélná hrana. Na ní je vyvýšenina, colliculus seminalis (verumontanum), kde ústí ejakulatorní kanálek. Po stranách colliculus seminalis ústí 15-30 vývodů žláz prostaty.

Makroskopicky se prostata dělí na pět žlázových laloků, které jsou však zřetelné pouze během vývoje. V dospělosti jsou tyto laloky spojeny v kompaktní žlázu. Na povrchu prostaty jsou patrné pouze laterální laloky (pravý a levý) a dále zadní lalok, kdežto dva malé laloky leží v hloubce. Střední lalok leží za močovou trubicí, v úhlu mezi ní a oběma ejakulatorními kanálky. Přední lalok, v němž však převažuje vazivo a svalovina, leží před močovou trubicí.

Prostatu tvoří okolo 50 typických prostatických žlázek, prostor mezi nimi (stroma) je vyplněn vazivem a buňkami hladké svaloviny. Stroma je typicky uloženo okolo močové trubice, zatímco žlázky jsou na okraji prostaty. Tento fakt je důležitý pro pochopení příznaků, které doprovázejí nejčastější onemocnění prostaty. Prostata je obklopena pevným vazivovým pouzdrem.

Prostata produkuje sekret, který tvoří 15-30 % objemu ejakulátu. Výměšek je tekutý, bezbarvý, kyselé reakce (pH 6,4), obsahuje zinek, kyselinu citrónovou, prostaglandiny, polyaminy – spermin a spermidin, imunoglobuliny, kyselou fosfatázu a proteázy. Zinek ovlivňuje metabolismus testosteronu v prostatě, mimo to se v komplexu přikládá na buněčnou membránu spermií. Kyselina citrónová ve formě citrátů má funkci pufru, prostaglandiny stimulují svalovinu dělohy a přispívají tím k transportu spermií, spermin ovlivňuje pohyblivost spermií a jejich schopnost oplodnit vajíčko, proteázy způsobují řídnutí ejakulátu.

Ke svému růstu a správné funkci potřebuje prostata mužské pohlavní hormony čili androgeny, z nich pak především testosteron. 90 % androgenů v mužském organizmu je testosteron, který se tvoří v Leydigových buňkách varlat, v 10 % jsou zastoupeny dehydroepiandrosteronem a androstendionem, které vznikají v nadledvinách. 98 % testosteronu je vázáno na bílkoviny krevní plazmy (sex hormon binding globulin – SHBG). Enzym 5-alfa reduktáza přeměňuje testosteron na dihydrotestosteron, který se váže v cytoplazmě specifický androgenní receptor. Takto vzniklý androgen-receptorový komplex je v jádře buňky navázán na specifická místa molekuly DNA. Po transkripci androgen-dependentních genů dochází k tvorbě specifických bílkovin, které působí na stroma i na žlázové buňky a udržují prostatu v činnosti.

 

Semenný váček je párový orgán. Semenný váček tvoří cca 15 cm dlouhý a vícenásobně zprohýbaný kanálek obklopený vazivem. Váček je asi 5 cm dlouhý a jeho povrch je hrbolatý. Vývod (ductus excretorius) se spojuje s chámovodem těsně před jeho zanořením do prostaty. Semenné váčky leží mezi močovým měchýřem a konečníkem, na straně od ampul chámovodů.

Semenný váček je párová přídatná žláza mužského pohlavního systému, která svým sekretem zajišťuje největší část objemu ejakulátu. Sekret obsahuje fruktózu, prostaglandiny a řadu bílkovin. Sekrece je závislá na testosteronu.

Obrázky jsou převzaty z "Anatomy of the Human Body", Henry Gray (1827-1861).

bottom of page