top of page

ŠOUREK

Šourek je kožní vak, který obsahuje varle, nadvarle a část chámovodu. Eliminuje vliv nitrobřišního tlaku na varle a ovlivňuje teplotní poměry spermatogeneze. Šourek je uložen pod stydkou kostí za kořenem penisu. Jeho stěna se skládá z vrstev, které se diferencovaly v souvislosti se sestupem varlat a odpovídají vrstvení břišní stěny.

Kůže šourku je tenká, pigmentovaná a obsahuje velké mazové žlázy, početné potní žlázy a silné řídké chlupy. Ve střední čáře je vytvořen kožní šev. V hloubce mu odpovídá vazivová přepážka, která dělí šourek na dva díly. Hladká svalovina v podkoží je podkladem tunica dartos scroti, jejíž tonus ovlivňuje stupeň zvrásnění kůže v šourku.

Šourkem prochází chámovod spolu s cévami a nervy, které ho doprovázejí a společně vytvářejí semenný provazec. Semenný provazec probíhá šourkem od dolního pólu varlete ke vstupu do tříselného kanálu.

Šourek reguluje teplotu varlat. Pro normální vývoj spermií je třeba, aby jeho teplota byla alespoň o 2oC nižší, než je teplota tělesná. Hlavní roli má tunica dartos, její svalové buňky se při nižší okolní teplotě kontrahují a tím se zvrásní kůže skrota, varle se přiblíží hrázi (zdroji tepla), současně stah svírá cévy v kůži, a tak klesá výdej tepla. Při stoupající okolní teplotě tunica dartos relaxuje, varle poklesne od hráze, rozšiřují se cévní sítě a tím stoupne výdej tepla.

Obrázky jsou převzaty z "Anatomy of the Human Body", Henry Gray (1827-1861).

bottom of page