top of page

MOČOVOD

Močovod je 25-30 cm dlouhá a 7 mm silná trubice vybavená svalovinou. Začíná v ledvinové pánvičce a sestupuje retroperitoneálním prostorem do pánve, kde se zanořuje do močového měchýře. Stěnou měchýře prochází šikmo v délce až 2 cm. Ústí v močovém měchýři je štěrbinovité a otevírá se pouze při průchodu tzv. močového vřeténka. Toto uspořádání brání návratu moče z měchýře do močovodu a do ledviny.

Močovod leží při průběhu retroperitoneálním prostorem na přední ploše m. psoas major a šikmo tento sval kříží. Poté se ohýbá přes okraj malé pánve a prochází nejprve po její stěně, kde vyzvedává peritoneální řasu a stáčí se ke spodině močového měchýře, do které se zanořuje shora a ze strany. K peritoneu je močovod fixován více než k ostatním útvarům.

Průsvit močovodu je ve třech místech fyziologicky zúžen. Prvé zúžení je v místě výstupu z ledvinové pánvičky, druhé při zkřížení ilických cév a třetí ve stěně močového měchýře.

Močovody transportují moč aktivně (moč jimi volně neprotéká) v jednotlivých dávkách, oddělených stahem svaloviny nad i pod tekutinou. Tento úsek obsahu močovodu oddělený zaškrcením se označuje jako močové vřeténko. Stahem putují vřeténka z pánvičky do měchýře 1-5x za minutu. Takto je možný plynulý odtok moče z ledvin i v případě, kdy je močový měchýř naplněn a moč je v něm pod tlakem.

Obrázek je převzat z "Anatomy of the Human Body", Henry Gray (1827-1861).

bottom of page