top of page

LABORATORNÍ ODBĚRY

 • Lékařem požadované odběry (v recepci obdržíte žádanku do laboratoře) proveďte v jakémkoliv odběrovém místě laboratoře ve Vašem bydlišti 1-2 týdny před plánovaným vyšetřením, abychom do Vaší kontroly obdrželi elektronickou i tištěnou formu výsledku. 

 • Odběrová místa

 • Odběry moče cévkováním, moče na cytologii a stěry z močové trubice provádíme po předchozím objednání v recepci v ordinační dny od 7:00 do 9:00 hodin.

PŘÍPRAVY A POUČENÍ

MOČ SPONTÁNNÍ

Moč

INFORMACE

 • Odběr moče provádí pacient sám. Před odběrem si u sestry vyžádejte speciální odběrovou nádobku s víčkem. Moč neodebírejte do lékovky nebo jiné nádobky, která pro odběr není určena. Odběr do nevhodné nádobky je důvodem k odmítnutí vzorku.

 • Vyhledejte odběrové místo laboratoře v místě Vašeho bydliště.

 • Odběr dodejte do odběrového místa 7-10 dnů před plánovaným vyšetřením v naší ordinaci, abychom do Vaší kontroly obdrželi elektronickou i tištěnou verzi výsledku.

 • Na recepci si domluvte termín kontroly, při které Vám výsledek vyšetření sdělí Váš ošetřující urolog.

PŘÍPRAVA

 • Během noci před odběrem nepijte nadměrné množství tekutin.

 • Před odběrem si důkladně omyjte ruce a genitálie.

 • K vyšetření odeberte vzorek ze STŘEDNÍHO proudu PRVNÍHO ranního močení.

 • Moč odeberte do odběrové nádobky, kterou obdržíte od sestry.

 • Rukou ani zevním genitálem se nedotýkejte vnitřního okraje nádobky.

 • Po odběru nádobku pevně uzavřete.

 • Do odběrového místa odevzdejte plnou odběrovou nádobku.

 • Nádobku dodejte do odběrového místa nejpozději do dvou hodin po odběru moče.

 • U žen nesmí být odběr proveden v období menstruace.

MOČ CÉVKOVANÁ

Moč cévkovaná

INFORMACE

 • Odběr moče cévkováním provádíme po předchozí dohodě v ordinaci v pracovní dny mezi 7:00 - 9:00 hodinou.

 • Dodržujte čas odběru, na kterou jste byl objednán/a.

 • Na recepci si domluvte termín kontroly, při které Vám výsledek vyšetření sdělí Váš ošetřující urolog.

PŘÍPRAVA

 • Během noci před odběrem nepijte nadměrné množství tekutin.

 • Pokud máte alergii na dezinfekční roztoky, informujte před odběrem sestru.

 • Odběr musí být proveden PŘED PRVNÍM ranním močením (minimálně 3 hodiny po posledním nočním močení).

 • Sestra nebo lékař provede po dezinfekci zevního ústí močové trubice odběr cévkou, kterou zavede do močového měchýře. Po odběru můžete několik hodin pociťovat mírné pálení a řezání v močové trubici, výjimečně krev v moči. Po odběru pijte dostatek tekutin, především vody.

 • U žen nesmí být odběr proveden v období menstruace.

MOČ CYTOLOGIE

Moč cytologie

INFORMACE

 • Odběr moče na cytologii provádíme po předchozí dohodě v ordinaci v pracovní dny mezi 7:00 - 9:00 hodinou.

 • Dodržujte čas odběru, na kterou jste byl objednán/a.

 • Na recepci si domluvte termín kontroly, při které Vám výsledek vyšetření sdělí Váš ošetřující urolog.

PŘÍPRAVA

 • Během noci před odběrem nepijte nadměrné množství tekutin.

 • Moč odeberte do odběrové nádobky, kterou obdržíte po příchodu do ordinace od sestry.

 • Rukou ani zevním genitálem se nedotýkejte vnitřního okraje nádobky.

 • K vyšetření odeberte vzorek ze STŘEDNÍHO proudu DRUHÉHO ranního močení.

 • Po odběru nádobku pevně uzavřete a odevzdejte sestře.

 • U žen nesmí být odběr proveden v období menstruace.

Moč katetr

MOČ KATETR

INFORMACE

 • Odběr moče provádí pacient sám. Před odběrem si u sestry vyžádejte speciální odběrovou nádobku s víčkem. Moč neodebírejte do lékovky nebo jiné nádobky, která pro odběr není určena. Odběr do nevhodné nádobky je důvodem k odmítnutí vzorku.

 • Vyhledejte odběrové místo laboratoře v místě Vašeho bydliště.

 • Odběr dodejte do odběrového místa 7-10 dnů před plánovaným vyšetřením v naší ordinaci, abychom do Vaší kontroly obdrželi elektronickou i tištěnou verzi výsledku.

 • Na recepci si domluvte termín kontroly, při které Vám výsledek vyšetření sdělí Váš ošetřující urolog.

PŘÍPRAVA

 • Během noci před odběrem nepijte nadměrné množství tekutin.

 • V den odběru RÁNO: katetr 3 hodiny před odběrem zakolíčkujte. Po odstranění kolíčku odpusťte vzorek moče do odběrové nádobky, kterou obdržíte od sestry.

 • Rukou, katetrem ani zevním genitálem se nedotýkejte vnitřního okraje nádobky.

 • Po odběru nádobku pevně uzavřete.

 • Do odběrového místa odevzdejte plnou odběrovou nádobku.

 • Nádobku dodejte do odběrového místa nejpozději do dvou hodin po odběru moče.

 • Odběr vzorku NESMÍ být proveden ze sběrného vaku.

MOČ FÁZOVÝ KONTRAST

Moč fázový kontrast

INFORMACE

 • Odběr moče provádí pacient sám. Před odběrem si u sestry vyžádejte speciální odběrovou nádobku s víčkem. Moč neodebírejte do lékovky nebo jiné nádobky, která pro odběr není určena. Odběr do nevhodné nádobky je důvodem k odmítnutí vzorku.

 • Vzorek odevzdejte spolu se žádankou ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (Šrobárova 1150/50, Praha 10, pavilon N, každý čtvrtek mezi 7,30-8,00 hodin).

 • Odběr dodejte do odběrového místa 2 týdny před plánovaným vyšetřením v naší ordinaci, abychom do Vaší kontroly obdrželi elektronickou i tištěnou verzi výsledku.

 • Na recepci si domluvte termín kontroly, při které Vám výsledek vyšetření sdělí Váš ošetřující urolog.

PŘÍPRAVA

 • Během noci před odběrem nepijte nadměrné množství tekutin.

 • Před odběrem si důkladně omyjte ruce a genitálie.

 • K vyšetření odeberte vzorek ze  proudu PRVNÍHO ranního močení.

 • Moč odeberte do odběrové nádobky, kterou obdržíte od sestry.

 • Rukou ani zevním genitálem se nedotýkejte vnitřního okraje nádobky.

 • Po odběru nádobku pevně uzavřete.

 • Do odběrového místa odevzdejte plnou odběrovou nádobku.

 • Nádobku dodejte do odběrového místa nejpozději do dvou hodin po odběru moče.

 • U žen nesmí být odběr proveden v období menstruace.

Moč pcr

MOČ STD PCR

INFORMACE

 • Odběr moče provádí pacient sám. Před odběrem si u sestry vyžádejte speciální odběrovou nádobku s víčkem a set s transportní zkumavkou. V tištěném poučení, které obdržíte od sestry, jsou níže uvedené obrázky. Moč neodebírejte do lékovky nebo jiné nádobky, která pro odběr není určena. Odběr do nevhodné nádobky je důvodem k odmítnutí vzorku.

 • Vyhledejte odběrové místo laboratoře Aeskulab v místě Vašeho bydliště.

 • Odběr dodejte do odběrového místa 7-10 dnů před plánovaným vyšetřením v naší ordinaci, abychom do Vaší kontroly obdrželi elektronickou i tištěnou verzi výsledku.

 • Na recepci si domluvte termín kontroly, při které Vám výsledek vyšetření sdělí Váš ošetřující urolog.

PŘÍPRAVA

 • Během noci před odběrem nepijte nadměrné množství tekutin.

 • Před odběrem si důkladně omyjte ruce a genitálie.

 • K vyšetření odeberte vzorek z PRVNÍHO proudu PRVNÍHO ranního močení.

 • Moč odeberte do odběrové nádobky, kterou obdržíte od sestry.

 • Rukou ani zevním genitálem se nedotýkejte vnitřního okraje odběrové nádobky.

 • Moč poté přeneste z odběrové nádobky pomocí umělohmotné pipety do transportního media (zkumavky) tak, aby nově vzniklá hladina moče byla mezi černě vyznačenými ryskami na vnější straně transportní zkumavky - podrobné vysvětlení včetně obrázku je na žádance vyšetření.

 • Po odběru zkumavku pevně uzavřete a poté ji 5x otočte.

 • Do odběrového místa dodejte zkumavku nejpozději do dvou hodin po odběru moče.

 • U žen nesmí být odběr proveden v období menstruace.

KREV

Krev

INFORMACE

 • Vyhledejte odběrové místo laboratoře v místě Vašeho bydliště.

 • Odběr proveďte v odběrovém místě 7-10 dnů před plánovaným vyšetřením v naší ordinaci, abychom do Vaší kontroly obdrželi elektronickou i tištěnou verzi výsledku.

 • Na recepci si domluvte termín kontroly, při které Vám výsledek vyšetření sdělí Váš ošetřující urolog.

PŘÍPRAVA

 • Pokud máte alergii na dezinfekční roztoky nebo na určitý typ náplasti, informujte před odběrem sestru.

 • Pokud Vám při odběru krve bývá nevolno, informujte před vlastním odběrem sestru. Předejdete tak možným komplikacím při mdlobě (poranění při pádu). Odběr krve lze v těchto případech provádět vleže.

 • Den před odběrem: vylučte nadměrnou fyzickou námahu, dodržujte normální pitný režim, nekonzumujte tučná, příliš sladká jídla a alkoholické nápoje.

 • V den odběru ráno: vypijte alespoň 200 ml čisté vody, léky užijte bez omezení.

 • Po dezinfekci a vpichu jehly, obvykle do loketní jamky, Vám sestra odebere podle ordinovaných vyšetření potřebné množství krve. Po ukončení odběru překryje ranku po vpichu tamponem a mírný tlak Vašeho prstu na loketní jamku zabrání krvácení z místa vpichu.

 • Po odběru se lze najíst a zejména u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyklý denní režim.

Stěr

STĚR MOČOVÁ TRUBICE, PROSTATA

INFORMACE

 • Stěr provádíme po předchozí dohodě v ordinaci v pracovní dny mezi 7:00 - 9:00 hodinou.

 • Dodržujte čas odběru, na kterou jste byl objednán/a.

 • Na recepci si domluvte termín kontroly, při které Vám výsledek vyšetření sdělí Váš ošetřující urolog.

PŘÍPRAVA

 • Pokud máte alergii na dezinfekční roztoky, informujte před odběrem sestru.

 • Stěr musí být proveden PŘED PRVNÍM ranním močením (minimálně 3 hodiny po posledním nočním močení).

 • Odběrový tampon zavede sestra nebo lékař do močové trubice a otáčivým pohybem provede výtěr.

 • Po odběru můžete několik hodin pociťovat mírné pálení a řezání v močové trubici, výjimečně krev v moči. Po odběru pijte dostatek tekutin, především vody.

Ejakulát

KULTIVACE EJAKULÁTU

INFORMACE

 • Odběr ejakulátu provádí pacient sám. Před odběrem si u sestry vyžádejte speciální odběrovou nádobku s víčkem. Ejakulát neodebírejte do lékovky nebo jiné nádobky, která pro odběr není určena. Odběr do nevhodné nádobky je důvodem k odmítnutí vzorku.

 • Vyhledejte odběrové místo laboratoře v místě Vašeho bydliště.

 • Odběr doneste do odběrového místa 2 týdny před plánovaným vyšetřením v naší ordinaci, abychom do Vaší kontroly obdrželi elektronickou i tištěnou verzi výsledku.

 • Na recepci si domluvte termín kontroly, při které Vám výsledek vyšetření sdělí Váš ošetřující urolog.

PŘÍPRAVA

 • Odběr ejakulátu proveďte v domácím prostředí masturbací (autostimulací, onanií) do nádobky, kterou jste obdržel od sestry.

 • Vzorek nesmí být jakkoliv znečištěn/kontaminován, např. slinami, poševními sekrety nebo získáním z kondomu. Odběr ejakulátu z přerušované soulože není akceptován.

 • Před odběrem si omyjte ruce a pohlavní orgány mýdlem a důkladně opláchněte.

 • Po odběru nádobku pevně uzavřete.

 • Nádobku dodejte do odběrového místa nejpozději do dvou hodin po odběru ejakulátu.

Spermiogram

SPERMIOGRAM

INFORMACE

 • Poučení a přípravu Vám vydá sestra v recepci.

 • Na recepci si domluvte termín kontroly, při které Vám výsledek vyšetření sdělí Váš ošetřující urolog.

ODKAZY

bottom of page