PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN (PSA)

Laboratorní odběry probíhají po předchozí dohodě se sestrou v době od 7,00 do 9,00 hodin. Připravte si průkaz totožnosti k identifikaci. Dodržujte dobu odběru, na kterou jste byl objednán(a).

ODBĚR KRVE

  • Odpoledne a večer před odběrem vynechejte tučná jídla.

  • Pokud konkrétní vyšetření nestanoví jinak (poučí Vás lékař), provádí se odběry zásadně nalačno.

  • Ráno před odběrem vypijte asi 1/4 l neslazeného čaje (nesladké vody).

  • V případě alergie na dezinfekční prostředky nebo na určitý typ náplasti, oznamte tuto skutečnost před odběrem personálu.

  • Pokud Vám při odběru krve bývá nevolno, oznamte toto rovněž před vlastním odběrem personálu. Předejdete tak možným komplikacím při mdlobě (poranění při pádu). Odběr krve lze v těchto případech provádět vleže.

  • Po odběru se lze najíst a zejména u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyklý denní režim.

VYŠETŘENÍ KRVE NA PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN

Karcinom prostaty nejčastějším zhoubným nádorem u mužů a třetí nejčastější onkologickou příčinou úmrtí u mužů. Zhoubný nádor prostaty je onemocněním, které nemusí svému nositeli dlouho působit klinické obtíže. Vyšetření prostaty konečníkem obvykle odhalí až pokročilé stádium nemoci, které však není zcela vyléčitelné. Na přítomnost karcinomu v počáteční fázi růstu může upozornit krevní test stanovující hladinu prostatického specifického antigenu (PSA).

PSA je enzym produkovaný normálními i zhoubnými buňkami prostaty. Jeho naprostá většina je secernována do semenné tekutiny, kde přispívá ke zkapalnění ejakulátu (spermatu). PSA je specifický pro prostatickou žlázu, ale není specifický pro karcinom prostaty. Znamená to, že když je hladina zvýšena, je nutno pomýšlet na karcinom. Naopak normální hladina PSA (pod 4 ng/ml) možnost karcinomu úplně nevylučuje. Zvýšení PSA v séru mohou vyvolat všechna tři nejčastější onemocnění prostaty - karcinom prostaty, nezhoubné zvětšení prostaty a zánět prostaty, dále pak operační výkony na prostatě, akutní zástava močení, masáž nebo biopsie prostaty nebo i ejakulace. Finasterid, inhibitor 5-alfa reduktázy, používaný v léčbě nezhoubného zvětšení prostaty, snižuje koncentraci PSA o 50 %. Naproti tomu alfa-lytika hladinu PSA neovlivňují. Zvýšená hladina PSA tedy nemusí vždy znamenat přítomnost karcinomu v prostatě.

Největší význam PSA spočívá v časné detekci karcinomu prostaty. 20 % mužů s diagnostikovaným karcinomem prostaty má hodnotu celkového PSA v séru nižší než 4 ng/ml, v rozmezí od 4 do 10 ng/ml je pradvěpodobnost výskytu karcinomu prostaty 25 % a pokud PSA přesahuje 10 ng/ml stoupá nad 60 %. PSA představuje nejlepší marker v současné onkologii.

Vyšetření PSA předpovídá pravděpodobnost s jakou je karcinom ohraničen na žlázu a má mimořádný význam při dlouhodobém sledování nemocných s karcinomem  prostaty.

© 2004 - 2020 ANDROGEOS, spol. s r.o.