top of page

PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN (PSA)

Karcinom prostaty nejčastějším zhoubným nádorem u mužů a třetí nejčastější onkologickou příčinou úmrtí u mužů. Zhoubný nádor prostaty je onemocněním, které nemusí svému nositeli dlouho působit klinické obtíže. Vyšetření prostaty konečníkem obvykle odhalí až pokročilé stádium nemoci, které však není zcela vyléčitelné. Na přítomnost karcinomu v počáteční fázi růstu může upozornit krevní test stanovující hladinu prostatického specifického antigenu (PSA).

PSA je enzym produkovaný normálními i zhoubnými buňkami prostaty. Jeho naprostá většina je secernována do semenné tekutiny, kde přispívá ke zkapalnění ejakulátu (spermatu). PSA je specifický pro prostatickou žlázu, ale není specifický pro karcinom prostaty. Znamená to, že když je hladina zvýšena, je nutno pomýšlet na karcinom. Naopak normální hladina PSA (pod 4 ng/ml) možnost karcinomu úplně nevylučuje. Zvýšení PSA v séru mohou vyvolat všechna tři nejčastější onemocnění prostaty - karcinom prostaty, nezhoubné zvětšení prostaty a zánět prostaty, dále pak operační výkony na prostatě, akutní zástava močení, masáž nebo biopsie prostaty nebo i ejakulace. Finasterid, inhibitor 5-alfa reduktázy, používaný v léčbě nezhoubného zvětšení prostaty, snižuje koncentraci PSA o 50 %. Naproti tomu alfa-lytika hladinu PSA neovlivňují. Zvýšená hladina PSA tedy nemusí vždy znamenat přítomnost karcinomu v prostatě.

Největší význam PSA spočívá v časné detekci karcinomu prostaty. 20 % mužů s diagnostikovaným karcinomem prostaty má hodnotu celkového PSA v séru nižší než 4 ng/ml, v rozmezí od 4 do 10 ng/ml je pradvěpodobnost výskytu karcinomu prostaty 25 % a pokud PSA přesahuje 10 ng/ml stoupá nad 60 %. PSA představuje nejlepší marker v současné onkologii.

Vyšetření PSA předpovídá pravděpodobnost s jakou je karcinom ohraničen na žlázu a má mimořádný význam při dlouhodobém sledování nemocných s karcinomem  prostaty.

INFORMACE

  • Vyhledejte odběrové místo laboratoře Aeskulab v místě Vašeho bydliště (seznam odběrových míst).

  • Odběr proveďte v odběrovém místě 1 týden před plánovaným vyšetřením v naší ordinaci, abychom do Vaší kontroly obdrželi elektronickou i tištěnou verzi výsledku.

  • Na recepci si domluvte termín kontroly, při které Vám výsledek vyšetření sdělí Váš ošetřující urolog.

PŘÍPRAVA

  • Pokud máte alergii na dezinfekční roztoky nebo na určitý typ náplasti, informujte před odběrem sestru.

  • Pokud Vám při odběru krve bývá nevolno, informujte před vlastním odběrem sestru. Předejdete tak možným komplikacím při mdlobě (poranění při pádu). Odběr krve lze v těchto případech provádět vleže.

  • Den před odběrem: vylučte nadměrnou fyzickou námahu, dodržujte normální pitný režim, nekonzumujte tučná, příliš sladká jídla a alkoholické nápoje.

  • V den odběru ráno: vypijte alespoň 200 ml čisté vody, léky užijte bez omezení.

  • Po dezinfekci a vpichu jehly, obvykle do loketní jamky, Vám sestra odebere podle ordinovaných vyšetření potřebné množství krve. Po ukončení odběru překryje ranku po vpichu tamponem a mírný tlak Vašeho prstu na loketní jamku zabrání krvácení z místa vpichu.

  • Po odběru se lze najíst a zejména u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyklý denní režim.

bottom of page