MUDr. Zdeněk Otava, FEBU, narozen 1976

 

Vzdělání a kvalifikace

 • 2001 všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

 • 2004 specializace I. stupně, urologie

 • 2008 specializace II. stupně, urologie

 • 2016 certifikát FEBU

Zaměstnání

 • 2001-2006    lékař, Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice

 • 2006-dosud  lékař, Urologická klinika, FN Královské Vinohrady

 • 2013-2016    lékař, Medicon, urologická ambulance

 • 2016-dosud  lékař, Urologie Malešice, urologická ambulance

 • 2016-dosud  lékař, ANDROGEOS - soukromé urologické a andrologické centrum

Členství v odborných institucích:

 • Česká lékařská společnost JEP

 • Česká urologická společnost ČLS JEP

 • European Association of Urology

© 2004 - 2020 ANDROGEOS, spol. s r.o.