top of page

MUDr. ZDENĚK OTAVA, FEBU

narozen 1976

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE

 • 2001 všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

 • 2004 specializace I. stupně, urologie

 • 2008 specializace II. stupně, urologie

 • 2016 certifikát FEBU

ZAMĚSTNÁNÍ

 • 2001-2006 Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice

 • 2006-dosud Urologická klinika, FN Královské Vinohrady

 • 2013-2016 Medicon, urologická ambulance

 • 2016-dosud Urologie Malešice, urologická ambulance

 • 2016-dosud ANDROGEOS - soukromé urologické a andrologické centrum

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

 • Česká lékařská společnost JEP

 • Česká urologická společnost ČLS JEP

 • European Association of Urology

bottom of page