MUDr. Markéta Matějková, narozena 1979

 

Vzdělání a kvalifikace

  • 2005 všeobecné lékařství, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

  • 2011 specializace urologie

Zaměstnání

  • 2004-2014   lékařka, Urologické oddělení, nemocnice Jablonec nad Nisou

  • 2014-dosud lékařka, Urologická klinika, Ústřední vojenská nemocnice

  • 2018-dosud lékařka, ANDROGEOS - soukromé urologické a andrologické centrum

Členství v odborných institucích:

  • Česká lékařská společnost JEP

  • Česká urologická společnost ČLS JEP

  • European Association of Urology

© 2004 - 2020 ANDROGEOS, spol. s r.o.