top of page

Co je to magnetická rezonance?

Magnetická rezonance (MR) je zobrazovací metoda, která využívá k zobrazení jednotlivých tkání měření změn magnetických momentů atomových jader vodíku. Silné magnetické pole, které je přístroj schopen vyvolat, ovlivňuje pohyb vodíkových iontů. Vodíkové ionty jsou součástí každé tkáně, každé buňky. Nejvíce vodíku je v molekule vody a protože vody je v lidském těle nadpoloviční většina, je vodík vlastně všude. Každá tkáň má jiný obsah vody a podle toho se pak zobrazuje na výstupu z rezonance. Přístroj zaznamenává signály z iontů v magnetickém poli a zpracovává údaje pomocí složité výpočetní techniky. Obecně lze říci, že MR je až na několik výjimek nejcitlivější metodou pro posouzení struktury měkkých tkání. Běžný MR přístroj je uzavřený válcovitý magnet, v němž  musí pacient klidně ležet. Během vyšetření přístroj vydává hlasité zvuky někdy připomínající až alternativní hudbu. Při některých vyšetřeních či na zvýraznění některých patologií je nutná aplikace gadoliniové kontrastní látky, která se podává během vyšetření.

Jak probíhá magnetická rezonance?

Pacient musí odložit všechny kovové předměty a elektroniku, které má na těle i po kapsách, neboť by mohly znehodnotit zobrazení, mohly by se uvolnit a zranit pacienta, elektronika by se mohla nenávratně poškodit. Odložit je nutné i sponky do vlasů, šperky, brýle, naslouchadla a snímatelné zubní protézy. V případě nejasností, může být pacient před vyšetřením zkontrolován speciálním detektorem kovů. Na vyšetření v oblasti trupu se pacienti většinou svlékají do spodního prádla. U žen proto doporučujeme oblékat sportovní typy podprsenek bez výztuh, neboť podprsenky s kosticemi nelze mít během vyšetření oblečené. V případě, že je pacientka těhotná, musí tuto skutečnost před vyšetřením lékaři oznámit. Vyšetření se provádí vleže na zádech. V případě vyšetření vyžadujícího aplikaci kontrastní látky zavede radiologický asistent či lékař pacientovi nitrožilní kanylu. Kontrastní látka je během vyšetření aplikována radiologickým asistentem. Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal, případně dostává mikrofonem pokyny k zadržení dechu, nádechu či výdechu. Celé vyšetření běžně trvá 20-30 minut v ojedinělých případech i déle. Vyšetření je nebolestivé.

V jakých případech NELZE provést magnetickou rezonanci?

Jedná se především o cizí či implantované kovové materiály, které mohou způsobit poškození zdraví pacienta. Absolutní kontraindikace jsou kardiostimulátor, kochleární implantát, neurostimulátor a kovové špony v oku. S těmito předměty pacient nesmí být vyšetřován.

Relativní kontraindikace jsou

  • nově zavedené kovy, svorky či protézy. Doporučuje se provést vyšetření s odstupem 6-ti týdnů od implantace.

  • těhotenství - v prvním trimestru se MR nedoporučuje vůbec, v případě nutnosti je možné provést MR vyšetření ve vyšším stupni těhotenství, ale pouze nativně. Aplikace gadoliniové kontrastní látky je absolutně kontraindikovaná, látka přechází placentou do plodu.

  • kojení - podaná gadoliniová kontrastní látka nitrožilně přechází do mateřského mléka.

  • těžké formy polyvalentní alergie - pacienta lze předem na vyšetření připravit kortikoidy např. Prednisonem.

  • renální nedostatečnost - aplikaci kontrastní látky lze provést jen v odůvodněných případech. Nutná je dostatečná hydratace.

  • klaustrofobie (strach ze stísněných prostor) - pokud má pacient klaustrofobii, může si přijít vyzkoušet pobyt v tunelu MR nanečisto, před vyšetřením si může vzít anxiolytika např. Lexaurin. V nejtěžších případech může indikující lékař po dohodě s lékařem z MR navrhnout provedení vyšetření v celkové anestezii. Tato forma však vyžaduje krátkodobou hospitalizaci a měla by být vždy až poslední možnou variantou.

  • objemný pacient - v případě, že se pacient do tunelu MR přístroje nevejde (běžný průměr gantry je 60 cm).

Co bude po vyšetření?

Po vyšetření nemusíte dodržovat speciální režim. Pouze v případě, že jste si vzali Dithiaden, nesmíte několik hodin řídit ani obsluhovat přístroje.

Kdy bude výsledek vyšetření?

Výsledek se ihned při vyšetření ukládá na MR pracovišti. Všechny obrázky zpracuje počítač a poté je zhodnotí radiolog specialista. Podle typu vyšetření a jeho náročnosti jsou výsledky známé v rozmezí 1 – 2 týdnů. Výsledky vyšetření Vám budou předány osobně nebo elektronicky zaslány ošetřujícímu lékaři.

bottom of page