FRENULOPLASTIKA

  • Frenuloplastika (operace krátké uzdičky předkožky penisu) je operační výkon, při kterém lékař chirurgicky odstraňuje uzdičku, která spojuje předkožku se žaludem. Cílem operace je uvolnění předkožky, volné ztopoření penisu, bezbolestné a volné přetažení předkožky přes žalud.

  • Uzdičku při výkonu lékař nastřihne a poté ránu sešijeme jemnými stehy, které se samy vstřebají při běžné hygieně. Následně oblast výkonu dezinfikuje a sterilně překryje.

  • Lékař podle vyšetření stanoví termín výkonu. Podrobné informace včetně přípravy na výkon obdržíte v tištěné formě. Výkon provádíme ambulantně na operačním sále v místním znecitlivění. Pro snížení obav nebo úzkosti z výkonu můžete využít inhalační anestezii anestetickým plynem.

CENA

  • Cena výkonu je 2 500 Kč. Platba je možná v recepci platební kartou nebo v hotovosti.

OBJEDNÁNÍ

Můžete normálně jíst, pít a vykonávat běžnou denní činnost. Po výkonu se 7 dnů nekoupejte, ale pouze sprchujte. Po výkonu se vyvarujte pohlavního styku po dobu 2-3 týdnů.