top of page

doc. MUDr. MICHAEL URBAN

narozen 1942

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE

 • 1967 promoce na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy

 • 1972 specializace I. stupně z chirurgie

 • 1975 specializace II. stupně z urologie

 • 1994 obhajoba habilitace, Univerzita Karlova v Praze, jmenován docentem v oboru chirurgie

ZAMĚSTNÁNÍ

 • 1968-1985 Chirurgická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - sekundární lékař

 • 1985-1990 Urologické oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - zástupce primaře

 • 1990-1991 Urologické oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - primař

 • 1991-2010 Urologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - přednosta

 • 2011-dosud Urologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

 • 2004-dosud ANDROGEOS - soukromé urologické a andrologické centrum

 • 2010-dosud Urologie Malešice

PEDAGOGICKÁ PRAXE

 • 1997-2003 proděkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

STUDIJNÍ POBYTY

 • 1992 Salzburg, Linz, Ried, Innsbruck - Rakousko

 • 1995 Vesoul - Francie

 • 1996 Mac´Neil Hospital Chicago - USA

GRANTOVÉ PROJEKTY

 • Mládež a sport: Prevence úrazů a včasná diagnostika a léčba poranění (1999-2005)

 • Léčba ureterointesticiální striktury anastomózy s permanentním uretrálním wallstentem (2000-2002)

 • Chirurgická metoda léčby močové inkontinence u muže - bulbouretrální slingová operace prolenovou páskou (TBT) (2001-2003)

 • Vztah mutací genu pro androgenní receptor a změn exprese androgenního receptoru v karcinomu prostaty k biologickým vlastnostem nádoru a hormonálnímu profilu pacientů s lokalizovaným karcinomem prostaty (2004-2006)

 • Identifikace vrozených DNA polymorfismů u skupiny genů syntetické dráhy testosteronu jako faktorů genetické predispozice pro vznik a vývoj karcinomu prostaty a jejich využití pro prevenci a odhad prognózy v české populaci (2004-2006)

 • Význam infekce prostaty v etiopatogenezi karcinomu prostaty (2008-2011)

 • Urologické a endokrinologické faktory hormonální substituční terapie u pacientů s Kallmannovým syndromem (2008-2011)

 • Vliv hormonálních a genetických faktorů na fertilizační schopnosti zárodečných buněk u mužů s neobstrukční azoospermií (2008-2011)

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

 • poradní orgán OS České lékařské komory v oboru urologie

 • oborová komise urologie České lékařské komory

 • Česká urologická společnost ČLS JEP

 • European Association of Urology

 • National and International Prostate Health Council

 • čestný předseda Association Franco-Tcheque de Recherche et d´echanges en urologie et Cancerologie

bottom of page