CVIČENÍ PÁNEVNÍHO DNA

EMG BIOFEEDBACK

  • EMG biofeedback používáme pro léčbu inkontinence (neudržení) moči. Cílem biofeedbacku je naučit pacienta/ku ovládat vybrané samovolné reakce těla, jako je i odchod moči. Biofeedback se používá především na posilování svalstva pánevního dna. Základním principem biofeedbacku je získání vědomí pacienta o činnosti svalových skupin k nácviku stahu nebo uvolnění svalů.

  • Přístroj měří, jakou silou se sval stáhne a pacient dostává pomocí obrazovky optický signál, tj. zpětnou vazbu (angl. biofeedback). Přístroj ukazuje, jak trénované svaly fungují - pacient sleduje postup léčby - a tak získává kontrolu nad svaly. Technika používá snímací EMG elektrody, přiložené na oblast hyždí, které zachycují svalové vlny a předávají je počítači. Počítač analyzuje signál a zajišťuje "feedback" - zpětnou vazbu. Praktický postup při bio-feedbacku spočívá v opakovaných maximálních stazích svěrače močové trubice a konečníku střídaných s intervaly povolení pánevní­ho dna a intervaly maximálního „tlačení na močení“ v celkové délce 15 minut. Celko­vá doba biofeedbacku je 6 sezení.

  • Průběh cvičení před sebou vidíte na obrazovce "přeložený" do podoby videohry, kterou hrajete a ovládáte pomocí stahů pánevního dna.

  • Cvičení je nenásilné, bezbolestné, nemá vedlejší účinky a není návykové.

  • Cvičení je účinné podle stupně a příčiny neudržení moči. První výsledky se dostaví za 2-3 týdny.​​

  • ​Cvičení trvá 15 minut, provádíme 6 cvičení v týdenních intervalech.

  • Výhodou je minimální zátěž pro pacienta a žádné vedlejší účinky. Na kvalitu tréninku s využitím biofeedbacku má vliv několik důležitých faktorů: poloha pacienta během tréninku, délka trvání jednoho cyklu cvičení, interval mezi jednotlivými tréninkovými cykly, celkový počet cvičení a motivace pacienta.

ODKAZY