top of page

BIOPSIE PROSTATY

Vyšetření provádíme při podezření na karcinom prostaty - při nejasném nálezu na prostatě při vyšetření konečníkem nebo vyšších hodnotách PSA, je určeno k definitivnímu stanovení diagnózy.

Výkon provádíme s naplněným močovým měchýřem v poloze na boku. Do konečníku lékař zavede ultrazvukovou sondu potřenou znecitlivujícím gelem. Detailně si prohlídne prostatu v příčném i podélném řezu. Ultrazvuk umožňuje přesné zacílení podezřelého ložiska. Vzorky lékař odebírá tenkou jehlou systematicky, t.j. minimálně 8 vzorků dle určitého anatomicko-topografického plánu nebo cíleně z podezřelého ložiska, podle potřeby též ze semenných váčků.

Vyšetření trvá asi 15 minut. Po jeho skončení vypijete alespoň 500 ml tekutin a následně se vymočíte. V čekárně vyčkáte asi 30 min., kdy po opětovném vymočení lékař zhodnotí event. komplikace - krev v moči, krev v konečníku….

Přibližně za 4 týdny po zákroku je znám výsledek histologického vyšetření odebraných vzorků. Podle jeho výsledku zvolí lékař ve spolupráci s pacientem další léčebný postup.

Upozornění: zatímco nález nádorových buněk v odebraných vzorcích jednoznačně potvrzuje diagnózu zhoubného nádoru prostaty, jejich nepřítomnost tuto diagnózu nevylučuje (malé ložisko nádoru nemusí být jehlou zastiženo). V tomto případě je někdy nutné výkon s určitým časovým odstupem opakovat.

PŘÍPRAVA

  • Před výkonem vyšetří lékař hodnoty krevní srážlivosti (v závislosti na Vašich souběžných nemocech) a moč na bakteriologii.

  • Deset dnů před výkonem neužívejte léky ovlivňující srážení krve (např. Anopyrin, Acylpyrin, Brufen, Warfarin, Pelentan, Agrenox, Godasal, Vessel Due, Plavix, Ticlid...). Vysazení léků konzultujte se svým urologem a event. s praktickým lékařem.

  • Den před vyšetřením, v den vyšetření a den po vyšetření, tedy celkem 3 dny, budete pro prevenci infekce užívat lék Biseptol 480 2-0-2 tbl nebo Cotrimozaxol Al Forte 960 1-0-1 tbl. Případnou alergii na tento lék oznamte lékaři. Pacienti se zvláštním režimem (např. pro prevenci zánětu srdeční nitroblány – infekční endokarditídy) užívají antibiotika dle konkrétního doporučení.

  • V den vyšetření vyprázdněte konečník, použijte nejlépe salinické klysma Baxter. Hodinu před vyšetřením nemočte (při vyšetření je vhodné mít mírně naplněný močový měchýř).

PO VÝKONU

Po výkonu zůstáváte na sledování v ambulanci obvykle 20-30 minut, poté můžete odejít/odjet domů. Můžete normálně jíst, pít a vykonávat běžnou denní činnost. U naprosté většiny pacientů se po výkonu objeví přechodné pálení a řezání při močení, krev v moči a krev ve stolici. Tyto potíže spontánně vymizí během 3-5 dnů. V den výkonu je možná zvýšená teplota. Krev v ejakulátu může být až 4 týdny po výkonu. Pokud potíže neustanou nebo se po vyšetření objeví zimnice, třesavka nebo zvýšená teplota, neprodleně nás kontaktujte.

Po výkonu dodržujte 7 dnů zvýšený příjem tekutin a fyzické šetření, nejezděte na kole, na koni, na motorce, neplavte; 14 dnů dodržujte absenci sexuální aktivity.

ODKAZY

bottom of page