BIOPSIE PROSTATY

Vyšetření provádíme při podezření na karcinom prostaty - při nejasném nálezu na prostatě při vyšetření konečníkem nebo vyšších hodnotách PSA, je určeno k definitivnímu stanovení diagnózy.

  • Před zákrokem vyšetří lékař (v závislosti na Vašich souběžných nemocech) hodnoty krevní srážlivosti a moč na bakteriologii.

  • Deset dnů před výkonem přestaňte užívat léky ovlivňující srážení krve (např. Anopyrin, Acylpyrin, Brufen, Warfarin, Pelentan, Aggrenox, Godasal, Vessel Due, Plavix, Ticlid...). Vysazení léků event. konzultujte s praktickým lékařem.

  • Před vyšetřením vyprázdněte konečník (pokud trpíte zácpou, použijte glycerinové čípky).

  • Výkon provádíme s naplněným močovým měchýřem. Do konečníku lékař zavede ultrazvukovou sondu potřenou znecitlivujícím gelem. Detailně si prohlédne prostatu v příčném i podélném řezu. Ultrazvuk umožňuje přesné zacílení podezřelého ložiska. Vzorky lékař odebírá tenkou jehlou systematicky, t.j. minimálně 12 vzorků dle určitého anatomicko-topografického plánu nebo cíleně z podezřelého ložiska, podle potřeby též ze semenných váčků.

  • Vyšetření trvá asi 15 minut. Po jeho skončení se vymočíte a následně vypijete alespoň 500 ml tekutin. V čekárně vyčkáte asi 30 min., kdy po opětovném vymočení lékař zhodnotí event. komplikace - krev v moči, krev v konečníku.

  • U naprosté většiny pacientů se po výkonu objeví přechodné krvácení do moči a krvácení z konečníku, méně častá (cca 5 % pacientů) je zástava močení, horečka, třesavka nebo přetrvávající obtížné močení. V případě větších komplikací je nutná krátká hospitalizace.

  • Přibližně za 2 týdny po zákroku je znám výsledek histologického vyšetření odebraných vzorků. Podle jeho výsledku zvolí lékař ve spolupráci s pacientem další léčebný postup.

  • Před vyšetřením budete preventivně užívat chemoterapeutikum Cotrimoxazol/Biseptol (v případě alergie jiné léčivo). Užijete 2x denně 2 tbl (vždy ráno a večer) den před vyšetřením, v den vyšetření a den po vyšetření, tedy celkem 3 dny. Případnou alergii na tento lék oznamte lékaři.

  • Alternativa: k tomuto výkonu není alternativní postup.

  • Upozornění: zatímco nález nádorových buněk v odebraných vzorcích jednoznačně potvrzuje diagnózu zhoubného nádoru prostaty, jejich nepřítomnost tuto diagnózu nevylučuje (malé ložisko nádoru nemusí být jehlou zastiženo). V tomto případě je někdy nutné výkon s určitým časovým odstupem opakovat.

© 2004 - 2020 ANDROGEOS, spol. s r.o.