MOČ A SEKRETY

 • Lékařem požadované odběry (žádanku Vám vydá sestra) proveďte v jakémkoliv odběrovém místě Vaší laboratoře 1-2 týdny před plánovaným vyšetřením, abychom do Vaší kontroly obdrželi elektronickou i tištěnou verzi výsledku, odběry proveďte nejlépe v laboratoři Aeskulab (seznam odběrových míst).

 • Odběry moče cévkováním, stěry z močové trubice a odběry moče na cytologii provádíme po předchozím objednání v ordinační dny od 7:00 do 9:00 hodin. Dodržujte čas odběru, na kterou jste byl objednán/a.

MOČ SPONTÁNNÍ

INFORMACE

 • Odběr moče provádí pacient sám. Před odběrem si u sestry vyžádejte speciální odběrovou nádobku s víčkem. Moč neodebírejte do lékovky nebo jiné nádobky, která pro odběr není určena. Odběr do nevhodné nádobky je důvodem k odmítnutí vzorku.

 • Vyhledejte odběrové místo laboratoře Aeskulab v místě Vašeho bydliště (www.aeskulab.cz).

 • Odběr dodejte do odběrového místa 2 týdny před plánovaným vyšetřením v naší ordinaci, abychom do Vaší kontroly obdrželi elektronickou i tištěnou verzi výsledku.

 • Na recepci si domluvte termín kontroly, při které Vám výsledek vyšetření sdělí Váš ošetřující urolog.

PŘÍPRAVA

 • Během noci před odběrem nepijte nadměrné množství tekutin.

 • Před odběrem si důkladně omyjte ruce a genitálie.

 • K vyšetření odeberte vzorek ze STŘEDNÍHO proudu PRVNÍHO ranního močení.

 • Moč odeberte do odběrové nádobky, kterou obdržíte od sestry.

 • Rukou ani zevním genitálem se nedotýkejte vnitřního okraje nádobky.

 • Po odběru nádobku pevně uzavřete.

 • Do odběrového místa odevzdejte plnou odběrovou nádobku.

 • Nádobku dodejte do odběrového místa nejpozději do dvou hodin po odběru moče.

 • U žen nesmí být odběr proveden v období menstruace.

MOČ Z KATETRU

INFORMACE

 • Odběr moče provádí pacient sám. Před odběrem si u sestry vyžádejte speciální odběrovou nádobku s víčkem. Moč neodebírejte do lékovky nebo jiné nádobky, která pro odběr není určena. Odběr do nevhodné nádobky je důvodem k odmítnutí vzorku.

 • Vyhledejte odběrové místo laboratoře Aeskulab v místě Vašeho bydliště (www.aeskulab.cz).

 • Odběr dodejte do odběrového místa 2 týdny před plánovaným vyšetřením v naší ordinaci, abychom do Vaší kontroly obdrželi elektronickou i tištěnou verzi výsledku.

 • Na recepci si domluvte termín kontroly, při které Vám výsledek vyšetření sdělí Váš ošetřující urolog.

PŘÍPRAVA

 • Během noci před odběrem nepijte nadměrné množství tekutin.

 • V den odběru RÁNO: katetr 3 hodiny před odběrem zakolíčkujte. Po odstranění kolíčku odpusťte vzorek moče do odběrové nádobky, kterou obdržíte od sestry.

 • Rukou, katetrem ani zevním genitálem se nedotýkejte vnitřního okraje nádobky.

 • Po odběru nádobku pevně uzavřete.

 • Do odběrového místa odevzdejte plnou odběrovou nádobku.

 • Nádobku dodejte do odběrového místa nejpozději do dvou hodin po odběru moče.

 • Odběr vzorku NESMÍ být proveden ze sběrného vaku.

MOČ CÉVKOVANÁ, MOČ NA CYTOLOGII

INFORMACE

 • Odběr moče cévkováním nebo odběr moče na cytologii provádíme po předchozí dohodě v ordinaci v pracovní dny mezi 7:00 - 9:00 hodinou.

 • Dodržujte čas odběru, na kterou jste byl objednán/a.

 • Na recepci si domluvte termín kontroly, při které Vám výsledek vyšetření sdělí Váš ošetřující urolog.

PŘÍPRAVA

 • Během noci před odběrem nepijte nadměrné množství tekutin.

 • Odběr musí být proveden PŘED PRVNÍM ranním močením (minimálně 3 hodiny po posledním nočním močení).

 • U žen nesmí být odběr proveden v období menstruace.

MOČ - PCR DNA SEXUÁLNĚ PŘENOSNÉ NEMOCI

 

INFORMACE

 • Odběr moče provádí pacient sám. Před odběrem si u sestry vyžádejte speciální odběrovou nádobku s víčkem a set s transportní zkumavkou. V tištěném poučení, které obdržíte od sestry, jsou níže uvedené obrázky. Moč neodebírejte do lékovky nebo jiné nádobky, která pro odběr není určena. Odběr do nevhodné nádobky je důvodem k odmítnutí vzorku.

 • Vyhledejte odběrové místo laboratoře Aeskulab v místě Vašeho bydliště (www.aeskulab.cz).

 • Odběr dodejte do odběrového místa 1-2 týdny před plánovaným vyšetřením v naší ordinaci, abychom do Vaší kontroly obdrželi elektronickou i tištěnou verzi výsledku.

 • Na recepci si domluvte termín kontroly, při které Vám výsledek vyšetření sdělí Váš ošetřující urolog.

PŘÍPRAVA

 • Během noci před odběrem nepijte nadměrné množství tekutin.

 • Před odběrem si důkladně omyjte ruce a genitálie.

 • K vyšetření odeberte vzorek z PRVNÍHO proudu PRVNÍHO ranního močení.

 • Moč odeberte do odběrové nádobky, kterou obdržíte od sestry.

 • Rukou ani zevním genitálem se nedotýkejte vnitřního okraje odběrové nádobky.

 • Moč poté přeneste z odběrové nádobky pomocí umělohmotné pipety do transportního media (zkumavky) tak, aby nově vzniklá hladina moče byla mezi černě vyznačenými ryskami na vnější straně transportní zkumavky (obrázek 1, 2).

 • Po odběru zkumavku pevně uzavřete (obrázek 3) a poté ji 5x otočte (obrázek 4).

 • Do odběrového místa dodejte zkumavku nejpozději do dvou hodin po odběru moče.

 • U žen nesmí být odběr proveden v období menstruace.

STĚR - MOČOVÁ TRUBICE, PROSTATA

 

INFORMACE

 • Stěr provádíme po předchozí dohodě v ordinaci v pracovní dny mezi 7:00 - 9:00 hodinou.

 • Dodržujte čas odběru, na kterou jste byl objednán/a.

 • Na recepci si domluvte termín kontroly, při které Vám výsledek vyšetření sdělí Váš ošetřující urolog.

PŘÍPRAVA

 • Pokud máte alergii na dezinfekční roztoky, informujte před odběrem sestru.

 • Stěr musí být proveden PŘED PRVNÍM ranním močením (minimálně 3 hodiny po posledním nočním močení).

 • Odběrový tampon zavede sestra nebo lékař do močové trubice a otáčivým pohybem provede výtěr.

 • Po odběru můžete několik hodin pociťovat mírné pálení a řezání v močové trubici, výjimečně krev v moči. Po odběru pijte dostatek tekutin, především vody.

KULTIVACE EJAKULÁTU

 

INFORMACE

 • Odběr ejakulátu provádí pacient sám. Před odběrem si u sestry vyžádejte speciální odběrovou nádobku s víčkem. Ejakulát neodebírejte do lékovky nebo jiné nádobky, která pro odběr není určena. Odběr do nevhodné nádobky je důvodem k odmítnutí vzorku.

 • Vyhledejte nejlépe odběrové místo laboratoře Aeskulab v místě Vašeho bydliště (www.aeskulab.cz).

 • Odběr doneste do odběrového místa 2 týdny před plánovaným vyšetřením v naší ordinaci, abychom do Vaší kontroly obdrželi elektronickou i tištěnou verzi výsledku.

 • Na recepci si domluvte termín kontroly, při které Vám výsledek vyšetření sdělí Váš ošetřující urolog.

PŘÍPRAVA

 • Odběr ejakulátu proveďte v domácím prostředí masturbací (autostimulací, onanií) do nádobky, kterou jste obdržel od sestry.

 • Vzorek nesmí být jakkoliv znečištěn/kontaminován, např. slinami, poševními sekrety nebo získáním z kondomu. Odběr ejakulátu z přerušované soulože není akceptován.

 • Před odběrem si omyjte ruce a pohlavní orgány mýdlem a důkladně opláchněte.

 • Po odběru nádobku pevně uzavřete.

 • Nádobku dodejte do odběrového místa nejpozději do dvou hodin po odběru ejakulátu.