MOČ A SEKRETY

 • Lékařem požadované odběry (žádanku Vám vydá sestra) proveďte v jakémkoliv odběrovém místě Vaší laboratoře 1-2 týdny před plánovaným vyšetřením, abychom do Vaší kontroly obdrželi elektronickou i tištěnou verzi výsledku, odběry proveďte nejlépe v laboratoři Aeskulab (seznam odběrových míst).

 • Odběry moče cévkováním, stěry z močové trubice a odběry moče na cytologii provádíme po předchozím objednání v ordinační dny od 7:00 do 9:00 hodin. Dodržujte čas odběru, na kterou jste byl objednán/a.

MOČ SPONTÁNNÍ

INFORMACE

 • Odběr moče provádí pacient sám. Před odběrem si u sestry vyžádejte speciální odběrovou nádobku s víčkem. Moč neodebírejte do lékovky nebo jiné nádobky, která pro odběr není určena. Odběr do nevhodné nádobky je důvodem k odmítnutí vzorku.

 • Vyhledejte odběrové místo laboratoře Aeskulab v místě Vašeho bydliště (www.aeskulab.cz).

 • Odběr dodejte do odběrového místa 2 týdny před plánovaným vyšetřením v naší ordinaci, abychom do Vaší kontroly obdrželi elektronickou i tištěnou verzi výsledku.

 • Na recepci si domluvte termín kontroly, při které Vám výsledek vyšetření sdělí Váš ošetřující urolog.

PŘÍPRAVA

 • Během noci před odběrem nepijte nadměrné množství tekutin.

 • Před odběrem si důkladně omyjte ruce a genitálie.

 • K vyšetření odeberte vzorek ze STŘEDNÍHO proudu PRVNÍHO ranního močení.

 • Moč odeberte do odběrové nádobky, kterou obdržíte od sestry.

 • Rukou ani zevním genitálem se nedotýkejte vnitřního okraje nádobky.

 • Po odběru nádobku pevně uzavřete.

 • Do odběrového místa odevzdejte plnou odběrovou nádobku.

 • Nádobku dodejte do odběrového místa nejpozději do dvou hodin po odběru moče.

 • U žen nesmí být odběr proveden v období menstruace.

MOČ Z KATETRU

INFORMACE

 • Odběr moče provádí pacient sám. Před odběrem si u sestry vyžádejte speciální odběrovou nádobku s víčkem. Moč neodebírejte do lékovky nebo jiné nádobky, která pro odběr není určena. Odběr do nevhodné nádobky je důvodem k odmítnutí vzorku.

 • Vyhledejte odběrové místo laboratoře Aeskulab v místě Vašeho bydliště (www.aeskulab.cz).

 • Odběr dodejte do odběrového místa 2 týdny před plánovaným vyšetřením v naší ordinaci, abychom do Vaší kontroly obdrželi elektronickou i tištěnou verzi výsledku.

 • Na recepci si domluvte termín kontroly, při které Vám výsledek vyšetření sdělí Váš ošetřující urolog.

PŘÍPRAVA

 • Během noci před odběrem nepijte nadměrné množství tekutin.

 • V den odběru RÁNO: katetr 3 hodiny před odběrem zakolíčkujte. Po odstranění kolíčku odpusťte vzorek moče do odběrové nádobky, kterou obdržíte od sestry.

 • Rukou, katetrem ani zevním genitálem se nedotýkejte vnitřního okraje nádobky.

 • Po odběru nádobku pevně uzavřete.

 • Do odběrového místa odevzdejte plnou odběrovou nádobku.

 • Nádobku dodejte do odběrového místa nejpozději do dvou hodin po odběru moče.

 • Odběr vzorku NESMÍ být proveden ze sběrného vaku.

MOČ CÉVKOVANÁ, MOČ NA CYTOLOGII

INFORMACE

 • Odběr moče cévkováním nebo odběr moče na cytologii provádíme po předchozí dohodě v ordinaci v pracovní dny mezi 7:00 - 9:00 hodinou.

 • Dodržujte čas odběru, na kterou jste byl objednán/a.

 • Na recepci si domluvte termín kontroly, při které Vám výsledek vyšetření sdělí Váš ošetřující urolog.

PŘÍPRAVA

 • Během noci před odběrem nepijte nadměrné množství tekutin.

 • Odběr musí být proveden PŘED PRVNÍM ranním močením (minimálně 3 hodiny po posledním nočním močení).

 • U žen nesmí být odběr proveden v období menstruace.

© 2004 - 2021 ANDROGEOS, spol. s r.o.