MUDr. Katarína Friedová, narozena 1970

 

Vzdělání a kvalifikace

 • 1994 všeobecné lékařství, Lékařská fakulta, Univerzita J. P. Šafárika

 • 1997 specializace I. stupně, urologie

 • 2004 specializace II. stupně, urologie

 

Zaměstnání

 • 1994-1997   lékařka, Urologické oddělení, Univerzitní nemocnice Košice

 • 1997            lékařka, Urologické oddělení, nemocnice Bichat, Paříž

 • 1997-2000   lékařka, Urologické oddělení, nemocnice Kladno

 • 2000-2001   lékařka, Urocentrum, urologická ambulance

 • 2000-dosud lékařka, Urologická klinika, FN Královské Vinohrady

 • 2001-2011   lékařka, Staroměstská poliklinika, urologická ambulance

 • 2011-2015   lékařka, Urosanté, urologická ambulance

 • 2016-dosud lékařka, Urologie Malešice, urologická ambulance

 • 2019-dosud lékařka, ANDROGEOS - soukromé urologické a andrologické centrum

Členství v odborných institucích:

 • Česká lékařská společnost JEP

 • Česká urologická společnost ČLS JEP

 • European Association of Urology

© 2004 - 2020 ANDROGEOS, spol. s r.o.