DRÁŽDIVÝ MĚCHÝŘ

ANDROGEOS - soukromé urologické a andrologické centrum nabízí pacientům kromě standardní léčby i využití nových léčebných postupů a nadějných léčivých přípravků prostřednictvím účasti v léčebných klinických studiích.

Klinické hodnocení OVADER (BAY 1817080/19733) je určeno mužům a ženám s hyperaktivním (dráždivým) močovým měchýřem

HLAVNÍ PODMÍNKA

 • Muž/žena s projevy nucení na močení, častého močení a neudržení moče minimálně v posledních 3 měsících.

HLAVNÍ VSTUPNÍ PODMÍNKY

 • počet močení ≥ 8 episod/24 hodin

 • nucení na močení spojené s únikem moče ≥ 1 episoda/24 hodin

HLAVNÍ VYLUČOVACÍ PODMÍNKY

 • močový katetr

 • významný objem zbytkové moče v měchýři po vymočení

 • předchozí ozáření nebo zhoubná nemoc pánevních orgánů, rekurentní

 • kámen v močovém měchýři

 • opakované infekce v moči

 • krevní tlak ≥ 180/110

 • zvýšené hodnoty jaterních testů

FINANCE

 • Veškerá vyšetření a léčba pro účastníky studie jsou zdarma, náklady hradí sponzor léčebné studie (BAYER AG). Léčivo je poskytováno sponzorem zdarma. Vyšetření a léčba nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 • Účast ve studii není finančně odměněna, avšak účastník obdrží náhradu cestovních výdajů ve výši 12 000 Kč za 9 návštěv (podle časové náročnosti 500-2500 Kč za každou návštěvu) formou stravenek (hradí sponzor). 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

 • V případě zájmu o účast ve studii vyplňte tento dotazník

 • Pokud podle dotazníku budete předběžně splňovat požadavky na zařazení do studie, budeme Vás telefonicky kontaktovat a pozveme Vás na nezávazné vstupní vyšetření, při kterém vyhodnotíme všechny podmínky pro vstup do studie.

 • Pokud podle dotazníku nebudete splňovat požadavky na zařazení do studie a chcete být o této zprávě informováni, vyplňte ve formuláři příslušnou otázku.

 • Ke vstupnímu vyšetření přineste vyplněný dotazník klinického hodnocení.

 • Projev Vašeho zájmu o účast v léčebné studii Vás nijak nezavazuje k účasti ve studii. Účast je zcela dobrovolná, ze studie můžete kdykoli bez udání důvodu odstoupit. Jestliže se rozhodnete od studie odstoupit nebo se nezúčastnit, žádným způsobem to neovlivní Vaši budoucí lékařskou péči.

KE STAŽENÍ

© 2004 - 2020 ANDROGEOS, spol. s r.o.